Tài liệu IELTS

MỚi cập nhật

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS

Tác phẩm Boost your Vocabulary Cambridge IELTS này được xây dựng với mục đích chính là hỗ trợ những người học muốn nâng cao kiến thức từ vựng cho phần thi Reading trong kỳ thi IELTS. Sách được biên soạn dựa trên cơ sở của bộ Cambridge IELTS, xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge – Anh Quốc.

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS

Boost your Vocabulary Cambridge IELTS

Tác phẩm Boost your Vocabulary Cambridge IELTS này được xây dựng với mục đích chính là hỗ trợ những người học muốn nâng cao kiến thức từ vựng cho phần thi Reading trong kỳ thi IELTS. Sách được biên soạn dựa trên cơ sở của bộ Cambridge IELTS, xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge – Anh Quốc.

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top