Phân viện

Danh sách các phân viện giáo dục trên khắp nước Việt Nam

MỚi cập nhật

điểm rèn luyện

Điểm rèn luyện – Cơ hội cho sinh viên thể hiện mình

Điểm rèn luyện đại học (GPA) là thước đo quan trọng của thành tích học tập, ảnh hưởng đến cơ hội tốt nghiệp và việc làm, và để cải thiện GPA, sinh viên cần chú ý đến hiệu suất học tập, quản lý thời gian, và sức kháng tinh thần.

điểm rèn luyện

Điểm rèn luyện – Cơ hội cho sinh viên thể hiện mình

Điểm rèn luyện đại học (GPA) là thước đo quan trọng của thành tích học tập, ảnh hưởng đến cơ hội tốt nghiệp và việc làm, và để cải thiện GPA, sinh viên cần chú ý đến hiệu suất học tập, quản lý thời gian, và sức kháng tinh thần.

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top