Các khoản thu tại trường học TP.HCM phải tuân thủ đúng và không được bổ sung thêm khoản thu nào khác

Trong buổi họp giao ban hiệu trưởng các trường THPT, vấn đề các khoản thu trong trường học được đề cập. Các hiệu trưởng phải đảm bảo thu đúng quy định danh mục 26 khoản thu, không được đặt tên hoặc bổ sung các khoản thu khác. Hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm trước các khoản thu trong trường học. Các hiệu trưởng đề nghị Sở GD-ĐT tập huấn cho kế toán để tham mưu hiệu trưởng chi các khoản cho đúng quy định. Ngoài ra, các hiệu trưởng cần thay đổi quan điểm khi xây dựng đề thi, đề kiểm tra theo nội dung yêu cầu của chương trình.

Trong buổi giao ban về các hoạt động đầu năm học, các nhà quản lý giáo dục TP.HCM đã thảo luận về các vấn đề đang gây áp lực và quan ngại trong công tác giáo dục. Một trong những vấn đề được đề cập là công tác thu chi trong các trường học.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh rằng các trường cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết 04 và đảm bảo thu đúng quy định danh mục 26 khoản thu, không được đặt tên hoặc bổ sung các khoản thu khác. Các trường cũng phải có dự toán và thu đúng quy định, không phát sinh khoản dư và không phát sinh các nguồn thu bất hợp lý. Ông Huy nhấn mạnh rằng hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trước các khoản thu trong trường học và không được đưa ra các khoản thu quỹ lớp. Ông cũng đề nghị Sở GD-ĐT tập huấn cho kế toán các trường để họ tham mưu hiệu trưởng chi các khoản cho đúng quy định.

Liên quan đến việc tổ chức cán bộ, ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý rằng các trường phải tuân thủ quy định về việc cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài. Hiệu trưởng phải đảm bảo rằng giáo viên và nhân viên khi đi công tác nước ngoài phải có báo cáo và hồ sơ đầy đủ. Hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm về việc cử giáo viên và học sinh khi tham gia các hoạt động nước ngoài, đặc biệt là khi đưa học sinh tham gia các cuộc thi.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các trường bám theo nội dung, mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các trường cần có sự đổi mới trong kiểm tra và đánh giá đầu ra để tạo điều kiện cho học sinh tự học và tập trung vào giờ dạy trực tiếp. Ông Tân nhấn mạnh rằng các trường cần thay đổi quan điểm khi xây dựng đề thi và đề kiểm tra, không lấy đề kiểm tra của năm trước rồi chỉnh sửa mà cần xây dựng các đề thi mới phù hợp với nội dung yêu cầu của chương trình.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM
Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tịa buổi giao ban hiệu trưởng các trường THPT về các hoạt đầu năm học 2023

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu các trường tiếp tục triển khai kế hoạch trong tinh thần luôn luôn thực hiện công tác rà soát để có sự điều chỉnh phù hợp. Ông cũng lưu ý rằng các bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ sắp tới phải gắn kiến thức với thực tiễn và bám sát mục tiêu đạt được của bài học. Ông Quốc nhấn mạnh rằng các giáo viên cần thay đổi để thích nghi với chương trình mới và không áp dụng nền tảng kiến thức của chương trình cũ.

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cũng thông báo rằng Sở đã tổ chức tập huấn về công tác tài chính cho kế toán các trường. Năm nay, công tác tập huấn sẽ mời cả hiệu trưởng tham dự để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về thu chi. Ông cũng lưu ý rằng HĐND TP.HCM đã có nghị quyết về thu chi với các mức thu cụ thể cho từng khoản thu và nhà trường cần thực hiện đúng quy định. Nếu thực hiện sai, nhà trường sẽ bị xử lý.

Trong tổng quan buổi giao ban, có thể thấy các vấn đề về công tác thu chi và tổ chức cán bộ đang được quan tâm và được quản lý giáo dục TP.HCM đề cập. Các nhà quản lý đã đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác quản lý và thực hiện đúng quy định trong các trường học. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và tránh sai phạm trong công tác giáo dục.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Các trường học cần tuân thủ đúng quy định về các khoản thu trong trường học, không được phát sinh các nguồn thu bất hợp lý. Đồng thời, cần có dự toán và thu đúng quy định, thu đủ, chi đủ, không phát sinh khoản dư. Đây là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản lý tài chính của các trường học.

Các hiệu trưởng cần chịu trách nhiệm trước các khoản thu trong trường học, không được phép đặt tên hoặc bổ sung các khoản thu khác. Thêm vào đó, giáo viên chủ nhiệm không nên đưa ra các khoản thu quỹ lớp, mà phải tuân thủ đúng chỉ đạo của Sở GD-ĐT về việc không có khái niệm quỹ trường, quỹ lớp.

Các hiệu trưởng cần được tập huấn về kế toán để tham mưu cho việc chi các khoản cho đúng quy định. Các đơn vị có sai sót hoặc không thực hiện đúng quy định, Sở GD-ĐT cần tiến hành chấn chỉnh để các hiệu trưởng có thể tự tin trong công việc.

Các trường cần bám sát nội dung và mục tiêu của chương trình GDPT 2018 khi thực hiện kiểm tra và đánh giá đầu ra. Chuyển đổi số trong dạy học giúp tập trung vào giờ dạy trực tiếp và đánh giá theo quá trình để tránh tình trạng học sinh quá tải.

Đề thi và đề kiểm tra cần được xây dựng theo nội dung yêu cầu của chương trình, không nên lấy đề kiểm tra của năm trước và chỉ điều chỉnh một số thông tin. Quan trọng hơn, các bài kiểm tra và đề kiểm tra cần gắn kiến thức với thực tiễn và bám sát định hướng mục tiêu đạt được của bài học.

Công tác tài chính trong nhà trường cần tuân thủ đúng quy định và thực hiện đúng quy định về thu chi. Các trường cần tham gia tập huấn về thu chi và tuân thủ nghị quyết về thu chi của HĐND TP.HCM. Việc thực hiện sai sẽ bị xử lý.

4.8/5 - (6 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top