Nguyên tố Pm là gì trong Hóa Học

Pm là gì?

Nguyên tố Pm là ký hiệu hóa học của Promethium. Nguyên tử số của Pm là 61 và nó thuộc nhóm lantan trong bảng tuần hoàn. Promethium là một nguyên tố phóng xạ và không tồn tại tự nhiên trên Trái Đất. Nó phân hủy một cách nhanh chóng và thành phần chính của nó được sử dụng trong các ứng dụng hạt nhân và điều trị bệnh ung thư.

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố Promethium là Pm.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố Pm là Promethium.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Pm là 61.
Chu kỳ:chu kỳ nguyên tố hóa học, sự sắp xếp các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, là một phần quan trọng của lĩnh vực hóa học. Chu kỳ hóa học cho ta thấy các xu hướng và tính chất tăng dần hoặc giảm dần khi di chuyển qua các hàng ngang trong bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn hiện đại gồm 18 hàng ngang, gọi là chu kỳ, được đánh số từ 1 đến 18. Sự sắp xếp này phản ánh tính chất hóa học và cấu trúc electron của các nguyên tử. Các nguyên tố hóa học trong cùng một chu kỳ có cùng số lượng lớp electron (n) và các electron của chúng được phân bố vào các vỏ electron tương ứng. Chu kỳ hóa học thể hiện các mô hình và xu hướng định kỳ trong các tính chất hóa học của các nguyên tố. Một vài điểm chính của chu kỳ hóa học gồm:
1. Kích thước nguyên tử: Nguyên tử phía bên trái trong chu kỳ có kích thước nhỏ hơn và kích thước tăng dần khi đi qua các nguyên tử phía bên phải.
2. Năng lượng ion hoá: Năng lượng ion hoá tăng dần từ trái sang phải trong chu kỳ. Điều này có nghĩa là việc loại bỏ electron để tạo thành ion positron ngày càng khó khăn.
3. Khả năng giảm electron: Khả năng giảm electron tăng dần từ trái sang phải trong chu kỳ. Điều này cho thấy khả năng chấp nhận electron của các nguyên tố tăng theo chiều từ trái sang phải.
4. Tính chất hóa học: Tính chất hóa học của các nguyên tố thay đổi theo chu kỳ. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ thường có tính chất tương tự nhau, trong khi nhóm nguyên tố cùng một nhóm thường có tính chất tương tự. Các điểm này chỉ ra rằng sự sắp xếp chu kỳ trên bảng tuần hoàn là một phần quan trọng trong việc hiểu và dự đoán các tính chất hóa học của các nguyên tố hóa học. Chu kỳ hóa học cũng giúp chúng ta xác định vị trí của một nguyên tử trong bảng tuần hoàn và cung cấp thông tin về cấu trúc electron và các tính chất liên quan.
Nhóm nguyên tố:Pm thuộc nhóm nguyên tố lantanit (hay còn gọi là lantanit). Nhóm nguyên tố lantanit là một nhóm các nguyên tố hóa học thuộc phần lưu huỳnh của bảng hệ thống hóa học, được đặt tên theo nguyên tố đầu tiên trong nhóm – lantan. Các nguyên tố trong nhóm lantanit bao gồm lantan (La), ceri (Ce), praseodi (Pr), neodi (Nd), prometi (Pm), samari (Sm), europi (Eu), gadolini (Gd), terbi (Tb), dysprosi (Dy), holmi (Ho), erbium (Er), thuli (Tm), itterbi (Yb), luận (Lu). Một trong những đặc điểm đáng chú ý của nhóm nguyên tố lantanit là khả năng hi hòa nước. Các lantanit tạo thành ion L3+ trong dung dịch, trong đó L là tổ hợp của các lantanit. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa các lantanit chủ yếu nằm ở khả năng tách lantanit ra khỏi dung dịch và tái tụ hợp thành các hợp chất lantanit khác. Các lantanit cũng có khả năng tạo thành các phức chất với các ion khác, như điôxít, hidroxít và carbonat. Nhờ tính chất này, các lantanit được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ gia công kim loại, sản xuất pin, thiết bị điện tử, đèn phát quang và các vật liệu từ tính. Mặc dù Pm thuộc nhóm lantanit, nhưng Pm có động tác hóa học và vật lý khác biệt so với các thành viên khác trong nhóm. Pm không tồn tại tự nhiên và là nguyên tố nhân tạo. Vì vậy, Pm ít được nghiên cứu và ứng dụng thực tế hơn so với các lantanit khác.
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố Pm là 145. Phần số này thể hiện khối lượng tương đối của nguyên tố Pm so với khối lượng nguyên tử căn bản của nguyên tử 12C được gán giá trị là 12.
Số Oxy hóa:Số oxy hóa của nguyên tử Pm là +3.
Cấu hình electron (e):Cấu hình electron của nguyên tố Pm (Promethium) là: [Xe] 4f5 6s2
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng của nguyên tố Pm (Promethium) là khoảng 7.26 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố Pm đại diện cho Promethium, có số nguyên tử là 61 và được phân loại trong dãy Lanthanides (hay còn gọi là nhóm của lantan). Trạng thái của nguyên tố Pm tại điều kiện thường là rắn. Điểm đặc biệt của Promethium: 1. Promethium là nguyên tố duy nhất trong dãy Lanthanides mà không tồn tại tự nhiên trên Trái Đất. Nó chỉ có thể được tạo ra nhân tạo trong phòng thí nghiệm hoặc thông qua quá trình phân tách hạt nhân.
2. Promethium là một nguồn phát xạ beta, có thể sử dụng trong việc tạo ra ánh sáng và nhiệt trong các ứng dụng như đèn tiêu chuẩn, đèn trợ sáng, và cảnh báo cháy.
3. Tính phát xạ của Promethium làm cho nó không thể sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp lớn và thường chỉ được sử dụng trong các nghiên cứu và ứng dụng y học.
4. Promethium có mối quan hệ hóa học với các nguyên tố lân thuộc cùng nhóm, như lanthanum và samarium, tuy nhiên nó không tồn tại trong tự nhiên nên các tính chất hóa học cụ thể chưa được nghiên cứu kỹ.
Nguyên tố Pm là ký hiệu hóa học của Promethium

Tính chất hóa học của Pm

Nguyên tố Pm, còn được gọi là promethium, là một trong những nguyên tố phóng xạ ít tồn tại trong tự nhiên. Dưới đây là một số tính chất hóa học của nguyên tố này:

 • Pm thuộc nhóm Lantanit và có số nguyên tử là 61 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Nó có cấu trúc điện tử [Xe] 4f5 6s2.
 • Pm có tính chất photoluminescent, có khả năng phát quang khi bị kích thích bằng ánh sáng hoặc điện.
 • Pm là một kim loại mềm, có màu bạc trắng và có tính chất dẫn điện và dẫn nhiệt.
 • Pm khá phản ứng với các axit, nhưng ít tương tác với nước.
 • Pm có khả năng tạo các hợp chất với oxi, như PmO, Pm2O3.
 • Pm cũng có thể tạo các hợp chất với halogen, như PmCl3.
 • Pm có thể tạo hợp chất với các kim loại khác, như Pm2S3, PmI3.
Xem thêm:  Nguyên tố Pu là gì trong Hóa Học

Tuy nhiên, do nguyên tố Pm là một nguyên tố phóng xạ có một nửa đời ngắn, nên tính chất hóa học của nó còn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Phản ứng của kim loại với Pm

Phần lớn kim loại phản ứng với nguyên tố Pm để tạo ra các hợp chất kim loại-phi kim, ví dụ như PmCl3, Pm2O3 và Pm2S3. Tuy nhiên, phản ứng này thường không phổ biến và ít được khai thác trong các ứng dụng tối thiểu của nguyên tố này. Nguyên tố Pm thuộc nhóm lantan và có tính chất kim loại, nhưng không được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp hay khoa học.

Phản ứng của phi kim với Pm

Phản ứng của phi kim với nguyên tố Pm có thể không xảy ra hoặc rất ít xảy ra. Nguyên tố Pm thuộc nhóm lantanit, không phản ứng dễ dàng với các phi kim khác. Nó có tính chất hóa học tương tự như các nguyên tố lantanit khác, nhưng tương tác của nó với các nguyên tố phi kim khác không phải lúc nào cũng xảy ra.

Trong một số trường hợp, phi kim có thể tạo phức với nguyên tố Pm, nhưng đây chỉ là các phản ứng quá trình phức tạp và không phổ biến. Điều này là do tính ổn định cao của nguyên tố Pm và khả năng tương tác hóa học kém với các nguyên tố phi kim khác.

Xem thêm:  Nguyên tố Rh là gì trong Hóa Học

Do tính chất hiếm và tương tác hóa học không thường xuyên với nguyên tố phi kim, các ứng dụng của Pm với phi kim trong cuộc sống và công nghiệp cũng rất hiếm hoi.

Phản ứng của Oxit Kim loại với Pm

Phản ứng của oxit kim loại với nguyên tố Pm sẽ phụ thuộc vào tính chất của nguyên tố này. Tuy nhiên, Pm là một nguyên tố hiếm và ít nghiên cứu, do đó thông tin về phản ứng của oxit kim loại với Pm là hạn chế.

Một phản ứng có thể xảy ra là phản ứng oxi hóa trên bề mặt oxit kim loại Pm, trong đó oxy từ oxit kim loại sẽ tác động lên nguyên tố Pm theo phản ứng sau:
2Pm + 3O2 -> 2PmO3

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng thông tin về phản ứng này chỉ là giả thiết và cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận.

Phản ứng Oxi với Pm

Phản ứng oxi với nguyên tố Pm sẽ tạo ra oxit của Pm, được ký hiệu là PmOx. Tuy nhiên, nguyên tố Pm (Promethium) không phổ biến trong tự nhiên và rất ít được nghiên cứu, do đó thông tin về phản ứng này còn hạn chế.

Công thức hoá học của oxit Pm có thể thay đổi tùy vào điều kiện thực hiện phản ứng. Ví dụ, PmOx có thể là PmO, PmO2, Pm2O3, PmO3, Pm2O5, vv. Điều này phụ thuộc vào tỉ lệ oxi và Pm trong phản ứng.

Tổng quát, phản ứng oxi với nguyên tố Pm có thể được biểu diễn như sau:

2 Pm + 3 O2 → 2 PmOx

Trong phản ứng này, nguyên tố Pm tác động với oxi để tạo ra oxit Pm. Tuy nhiên, do sự hiếm có của nguyên tố Pm và ít nghiên cứu về nó, thông tin chi tiết và điều kiện cụ thể của phản ứng này cần được nghiên cứu thêm.

Nguyên tố Pm là một nguyên tố phóng xạ có một nửa đời ngắn
Nguyên tố Pm là một nguyên tố phóng xạ có một nửa đời ngắn

Tính chất vật lý của Pm

Nguyên tố Pm là nguyên tố hoá học có ký hiệu là Pm và số nguyên tử là 61. Nó thuộc nhóm lantan và chu kỳ 6 trong bảng tuần hoàn.

Dưới điều kiện thường, nguyên tố Pm là chất rắn. Nhiệt độ nóng chảy của Pm là khoảng 1042 độ C, và nhiệt độ sôi là khoảng 3000 độ C.

Nguyên tố Pm có màu bạc trắng và có tính chất từ tính. Nó là một kim loại mềm, dẻo và dễ giúp tạo hình. Tuy nhiên, Pm cũng có tính chất phản ứng với không khí và nước, gây oxi hóa và bị mài mòn.

Pm có cấu trúc tinh thể hexagonal và thuộc nhóm lí tưởng hóa học trung tâm. Nó có tính chất từ tính và có thể được sử dụng trong việc sản xuất nam châm mạnh.

Tóm lại, nguyên tố Pm có tính chất vật lý là chất rắn, màu bạc trắng, kim loại mềm, dễ tạo hình, có tính chất từ tính và có khả năng tan trong không khí và nước.

Điều chế Pm trong phòng thí nghiệm

Phổ biến nhất, nguyên tố Pm (Promethium) được điều chế bằng phương pháp bom bằng neutron. Quá trình này được thực hiện trong một phòng thí nghiệm chuyên dụng.

Quá trình điều chế Pm thông qua bom neutron bao gồm các bước sau:

 1. Lấy một mẫu đất hoặc các vật liệu chứa promethium như lò phản ứng hạt nhân cũ hoặc vật liệu từ phòng thí nghiệm hạt nhân.
 2. Tiến hành quá trình “bom” mẫu với neutron. Neutron sẽ tác động lên hạt nhân của promethium và tạo ra các phản ứng hạt nhân.
 3. Sau khi phản ứng xảy ra, các sản phẩm phân rã phải được tách ra từ mẫu ban đầu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp hóa học hoặc vật lý.
 4. Cuối cùng, nguyên tố promethium được thu thập và raffine để có được một sản phẩm tinh khiết.

Quá trình điều chế Pm trong phòng thí nghiệm yêu cầu kiến thức và kỹ năng cao trong lĩnh vực hạt nhân. Do promethium là một nguyên tử quá phức tạp và khó phân rã, quá trình này cũng đòi hỏi khả năng điều khiển chính xác và an toàn về phòng thí nghiệm.

Điều chế Pm trong công nghiệp

Promethium (Pm) là một nguyên tố hóa học có trong bảng tuần hoàn có số nguyên tử là 61. Trong lĩnh vực công nghiệp, quá trình điều chế Promethium (Pm) đòi hỏi sự kỹ thuật cao và các phương pháp chọn lọc để đảm bảo an toàn và hiệu suất. Điều này thường được thực hiện thông qua quá trình phân lập từ hạt nhân uranium hoặc thụ động từ phản ứng neutron với isotop ^147Nd (neodymium).

Một phương pháp phổ biến là sử dụng cơ sở hạt nhân, nơi uranium được chế biến và sau đó, từ quá trình phân rã tự nhiên của nó, sản xuất ra promethium. Trong trường hợp này, quy trình phân lập và làm sạch phải được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt được chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Một phương pháp khác là sử dụng phản ứng neutron với isotop ^147Nd, tạo ra ^148Nd, một loại isotop của neodymium. Sau đó, ^148Nd được chuyển thành promethium thông qua quá trình phân rã hạt nhân. Quá trình này đòi hỏi các điều kiện nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu suất và an toàn.

Trong cả hai trường hợp, việc điều chế promethium yêu cầu sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát năng lượng, chất lượng và quản lý rủi ro về an toàn. Các biện pháp bảo vệ môi trường cũng cần được tích hợp vào quy trình sản xuất để đảm bảo tác động tiêu cực lên môi trường là tối thiểu.

Điều chế Pm trong phòng thí nghiệm yêu cầu kiến thức và kỹ năng cao trong lĩnh vực hạt nhân
Điều chế Pm trong phòng thí nghiệm yêu cầu kiến thức và kỹ năng cao trong lĩnh vực hạt nhân

Ứng dụng của Pm trong cuộc sống

Nguyên tố Pm (Promethium) là một nguyên tố hóa học không tự nhiên, chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm. Do đó, ứng dụng của nguyên tố Pm hạn chế và chủ yếu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và trong các ứng dụng công nghệ cao. Dưới đây là một số ứng dụng chính của nguyên tố Pm:

1. Đèn trit:
– Promethium-147 (Pm-147) phân rã bức xạ beta và năng lượng phát ra từ quá trình này được sử dụng để tạo ra ánh sáng trong các đèn trit. Đèn trit được sử dụng trong các ứng dụng như đồng hồ, bút bi sáng, các thiết bị đo lường ánh sáng y tế và công nghiệp.

2. Đèn fluorescence:
– Promethium phát ra ánh sáng mạnh khi nó được kích thích bởi ánh sáng khác. Điều này làm cho nó hữu ích trong các ứng dụng đèn fluorescence, chẳng hạn như các thiết bị kiểm tra chất lượng nước, máy đo bức xạ và thiết bị đèn nâu UV.

3. Kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ:
– Promethium-147 cũng có khả năng alpha phân rã, tạo ra nhiệt và được sử dụng trong các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Đây là một ứng dụng quan trọng của nguyên tố Pm trong công nghệ.

4. Nghiên cứu:
– Promethium được sử dụng trong nghiên cứu hóa học và vật lý vì nó có ý nghĩa trong việc nghiên cứu phản ứng hạt nhân và tạo nguyên tử có tính chất đặc biệt. Các đặc tính riêng của nguyên tố này giúp các nhà khoa học xem xét cấu trúc nguyên tử của promethium và khám phá tính chất của nó.

Thông qua các ứng dụng trên, nguyên tố Pm đã đóng góp vào phát triển của công nghệ và khoa học nghiên cứu. Tuy nhiên, mặc dù Pm có các tiềm năng và ứng dụng đa dạng, sự hiếm có và phức tạp trong việc sản xuất các nguyên tố này đã hạn chế sự sử dụng thực tế và quy mô lớn.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố Pm

Nguyên tố Pm hoặc Promethium có một số điều cần lưu ý như sau:

1. Promethium là một trong những nguyên tố hiếm và không tồn tại tự nhiên trên Trái Đất. Nó chỉ được tạo ra thông qua quá trình phân hạch hạt nhân hoặc thông qua phản ứng hạt nhân.

2. Promethium là nguyên tử thứ 61 trong bảng tuần hoàn và thuộc nhóm lantanid. Nó có cấu trúc điện tử [Xe] 4f5 6s2.

3. Promethium có tính chất kim loại và không bền trong môi trường không khí. Nó dễ bị oxi hóa và phản ứng với nước.

4. Promethium có một số ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật và y học. Nó được sử dụng để sản xuất đèn hồ quang và các bộ phận điện tử nhỏ.

5. Promethium phát xạ tia gamma, vì vậy nó có thể được sử dụng trong các thiết bị phát xạ và trong điều trị ung thư.

6. Promethium có nhiều đồng vị, nhưng hầu hết đều không ổn định và phân rã ra các nguyên tố khác trong thời gian ngắn. Đồng vị 145Pm có thời gian bán rã lâu nhất (hơn 17 năm), và được sử dụng trong các đèn pin ion-âm.

7. Promethium không có tác dụng sinh học đáng kể đối với con người. Tuy nhiên, do tính chất phóng xạ của nó, việc xử lý và sử dụng promethium cần tuân thủ các quy tắc an toàn phòng ngừa phóng xạ.

Trên đây là một số điều cần lưu ý về nguyên tố Pm.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top