Học phí Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2023

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam (HTTNVN) đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. Với mục tiêu đào tạo và phát triển các tài năng trẻ, Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng của thế hệ trẻ. Cùng tìm hiểu những thông tin về trường cũng như mức học phí ở bài viết dưới đây!

Tổng quan về Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam (HTTNVN) có một lịch sử phát triển đầy thú vị và ấn tượng. Trường được thành lập vào năm 19XX với mục tiêu ban đầu là đào tạo và phát triển những tài năng trẻ Việt Nam. Từ đó, HTTNVN đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô của mình.

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam cam kết đào tạo và phát triển tài năng trẻ Việt Nam để họ có thể đối mặt với những thách thức trong cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội. Sứ mệnh của Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam là:

  • Đào tạo và phát triển các tài năng trẻ với kiến thức sâu rộng, kỹ năng mềm mạnh mẽ, và tư duy linh hoạt.
  • Khuyến khích sáng tạo và sẵn sàng để đối mặt với thế giới thay đổi nhanh chóng.
  • Xây dựng một cộng đồng thanh thiếu niên có ý thức về trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững.
Tổng quan về Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Tổng quan về Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Học phí Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Học phí tại Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam cho năm học 2023-2024 sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. So với năm học trước đó, sự tăng của mức học phí không đáng kể.

Trong năm học 2022-2023, theo Đề án tuyển sinh 2022 của Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, mức học phí dự kiến cho sinh viên chính quy đã tăng so với năm học trước đó. Cụ thể, mức học phí cho từng khối ngành là như sau:

  • Khối ngành III (Luật): Học phí là 1.250.000 đồng/tháng cho mỗi sinh viên, tương đương khoảng 12.500.000 đồng/sinh viên cho cả năm học.
  • Khối ngành VII (Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Công tác thanh thiếu niên, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Tâm lý học, Quan hệ công chúng): Học phí là 1.200.000 đồng/tháng cho mỗi sinh viên, tương đương khoảng 12.000.000 đồng/sinh viên cho cả năm học.

Mức học phí này đã được quy định rõ ràng và tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và công bằng đối với tất cả sinh viên tại Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam trong năm học 2022-2023. Các khoản học phí này được sử dụng để hỗ trợ hoạt động đào tạo và cung cấp các dịch vụ học tập cho sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển tài năng của họ.

Học phí Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Học phí Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

STTNgành họcMã ngànhChỉ tiêuMã  tổ hợpTổ hợp môn xét tuyển
Học bạĐiểm thi
1Công tác Thanh thiếu niên77601027575C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
2Công tác Xã hội77601017575C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
3Luật7380101150150C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
A00Toán + Lý + Hóa
A09Toán + Địa + GDCD
4Quan hệ Công chúng7320108150150C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
D66Văn + GDCD + Anh
5Quản lý Nhà nước73102057575C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
6Tâm lý học7310401100100C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
7Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước73102027575C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
Chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo tại Hà Nội

4. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh:

STTNgành họcMã ngànhChỉ tiêuMã  tổ hợpTổ hợp môn xét tuyển
Học bạĐiểm thi
1Công tác Thanh thiếu niên77601027575C00Văn + Sử + Địa
C20Văn + Địa + GDCD
D01Văn + Toán + Anh
A09Toán + Địa + GDCD
Chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo tại Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
Chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Kết luận

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam. Với mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng, các khóa học và chương trình đào tạo đa dạng, cùng với các hoạt động nổi bật, HTTNVN đã định hình tương lai tươi sáng cho thanh thiếu niên Việt Nam và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

5/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top