Các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào Tạo công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 30/11/2022)

Để đảm bảo chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành danh sách cập nhật tới ngày 30/11/2022. Đây là danh sách các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào Tạo công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục được báo cáo và kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/11/2022).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

File DOCS

File PDF

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top