Cao đẳng nghề Đà Nẵng

MỚi cập nhật

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng chính thức được thành lập vào năm 2007 theo quyết định số 194/QĐ – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Kể từ ngày khai sinh, thành tích và danh tiếng của trường đã được xây dựng và phát triển không ngừng.

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng chính thức được thành lập vào năm 2007 theo quyết định số 194/QĐ – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Kể từ ngày khai sinh, thành tích và danh tiếng của trường đã được xây dựng và phát triển không ngừng.

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top