Tài liệu Bách Khoa

Tài liệu Bách Khoa trên trang web TruongVietnam.com là một kho tài nguyên đáng kính và cần thiết cho sinh viên và người học tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Chuyên mục này được tạo ra với mục tiêu cung cấp một nguồn thông tin đa dạng và chất lượng về các tài liệu học tập, nghiên cứu và ôn thi.

Chúng tôi hiểu rằng việc truy cập và sử dụng tài liệu học tập là một phần quan trọng của hành trình học tập và phát triển cá nhân. Tại Tài liệu Bách Khoa, bạn sẽ tìm thấy một kho tài liệu phong phú, bao gồm giáo trình, sách tham khảo, bài giảng, đề thi, và nhiều tài liệu hữu ích khác, được chia sẻ bởi cộng đồng sinh viên và giảng viên.

Chúng tôi khuyến khích mọi người đóng góp tài liệu và chia sẻ kiến thức của mình để làm phong phú thêm nguồn tài liệu này. Chuyên mục Tài liệu Bách Khoa trên TruongVietnam.com không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi và chia sẻ với nhau, giúp cùng nhau thành công trong học tập và nghiên cứu.

MỚi cập nhật

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

PH112X – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 2

Sau đây là bộ sưu tập các tài liệu môn Vật lý đại cương 2 do Trường Việt Nam tổng hợp, tài liệu này sẽ phù hợp cho sinh viên theo học chương trình chuẩn. Sinh viên theo chương trình học khác cũng có thể xem để tham khảo.

PH1130/PH1131 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 3

PH1130/PH1131 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 3

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu môn Vật lý đại cương 3 mà Trường Việt Nam đã thu thập được. Những tài liệu này phù hợp cho các bạn theo chương trình chuẩn, và các bạn theo chương trình VIP cũng có thể tham khảo. Bạn có thể nhấn vào nút dưới đây để tải các file về máy.

PH1110/PH1111 - Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (chương trình chuẩn)

PH1110/PH1111 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (chương trình chuẩn)

Dưới đây Trường Việt Nam sẽ tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (môn PH1110/PH1111) phù hợp cho các bạn theo học chương trình chuẩn, và cả chương trình nâng cao cũng có thể tham khảo. Bộ tài liệu này bao gồm các bài giảng, đề cương, và đề thi hữu ích nhằm hỗ trợ quá trình học tập và ôn luyện của bạn. Để tải về, bạn chỉ cần nhấn vào nút liên kết. Hãy sử dụng bộ tài liệu này hiệu quả để nắm bắt kiến thức và đạt kết quả tốt trong kỳ thi!

Xây dựng chương trình dịch

Tổng hợp tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Trường Việt Nam mở ra một thế giới tri thức đặc sắc với Tổng hợp tài liệu môn Xây dựng Chương trình Dịch. Điều đặc biệt ở đây không chỉ là những bài giảng truyền thống mà chúng ta thường gặp, mà là những hành trình khám phá sáng tạo thông qua ngôn ngữ máy tính.

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

PH112X – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 2

Sau đây là bộ sưu tập các tài liệu môn Vật lý đại cương 2 do Trường Việt Nam tổng hợp, tài liệu này sẽ phù hợp cho sinh viên theo học chương trình chuẩn. Sinh viên theo chương trình học khác cũng có thể xem để tham khảo.

PH1130/PH1131 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 3

PH1130/PH1131 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 3

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu môn Vật lý đại cương 3 mà Trường Việt Nam đã thu thập được. Những tài liệu này phù hợp cho các bạn theo chương trình chuẩn, và các bạn theo chương trình VIP cũng có thể tham khảo. Bạn có thể nhấn vào nút dưới đây để tải các file về máy.

PH1110/PH1111 - Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (chương trình chuẩn)

PH1110/PH1111 – Tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (chương trình chuẩn)

Dưới đây Trường Việt Nam sẽ tổng hợp tài liệu môn Vật lý đại cương 1 (môn PH1110/PH1111) phù hợp cho các bạn theo học chương trình chuẩn, và cả chương trình nâng cao cũng có thể tham khảo. Bộ tài liệu này bao gồm các bài giảng, đề cương, và đề thi hữu ích nhằm hỗ trợ quá trình học tập và ôn luyện của bạn. Để tải về, bạn chỉ cần nhấn vào nút liên kết. Hãy sử dụng bộ tài liệu này hiệu quả để nắm bắt kiến thức và đạt kết quả tốt trong kỳ thi!

Xây dựng chương trình dịch

Tổng hợp tài liệu môn Xây dựng chương trình dịch

Trường Việt Nam mở ra một thế giới tri thức đặc sắc với Tổng hợp tài liệu môn Xây dựng Chương trình Dịch. Điều đặc biệt ở đây không chỉ là những bài giảng truyền thống mà chúng ta thường gặp, mà là những hành trình khám phá sáng tạo thông qua ngôn ngữ máy tính.

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top