Kiến thức marketing

MỚi cập nhật

editor là gì? bởi truongvietnam.com

Editor là gì? Những kỹ năng quan trọng của một Editor chuyên nghiệp cần có

Công việc của editor thường bao gồm đọc và đánh giá các tác phẩm, chỉnh sửa các bản thảo để đảm bảo tính logic, cấu trúc và ngữ pháp đúng đắn, và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện nội dung của tác phẩm. Ngoài ra, editor còn có thể phải quản lý dự án xuất bản, đàm phán với các tác giả và độc giả, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý nội dung.

editor là gì? bởi truongvietnam.com

Editor là gì? Những kỹ năng quan trọng của một Editor chuyên nghiệp cần có

Công việc của editor thường bao gồm đọc và đánh giá các tác phẩm, chỉnh sửa các bản thảo để đảm bảo tính logic, cấu trúc và ngữ pháp đúng đắn, và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện nội dung của tác phẩm. Ngoài ra, editor còn có thể phải quản lý dự án xuất bản, đàm phán với các tác giả và độc giả, và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý nội dung.

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top