Trường đại học CMC

MỚi cập nhật

Trường đại học CMC xét tuyển bổ sung 234 chỉ tiêu

Trường đại học CMC tăng chỉ tiêu xét tuyển thêm 234 sinh viên

Trường đại học CMC đã quyết định xét tuyển bổ sung cho các ngành học bao gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Có hai phương thức xét tuyển là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ

Trường đại học CMC xét tuyển bổ sung 234 chỉ tiêu

Trường đại học CMC tăng chỉ tiêu xét tuyển thêm 234 sinh viên

Trường đại học CMC đã quyết định xét tuyển bổ sung cho các ngành học bao gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Có hai phương thức xét tuyển là xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ

Xu Hướng

Được Quan Tâm

FL1129 – Tổng hợp tài liệu môn Tiếng Anh Cơ Sở 1

Dưới đây là bộ sưu tập các tài liệu tiếng Anh cơ bản cấp độ 1 (tiếng Anh 1) mà Trường Việt Nam đã thu thập. Các bạn có thể tải về bằng cách nhấn vào nút tải, còn tài liệu trên PDF dưới đây chỉ dùng để xem trước.

Scroll to Top