Làm thế nào để biến mỗi buổi sáng đến trường trở nên vui vẻ?

The Director of the Department of Education and Training of Ho Chi Minh City, Mr. Nguyen Van Hieu, has requested that teachers not conduct sudden oral tests at the beginning of class, as it can make students feel stressed and pressured before the lesson. Mr. Hieu made this suggestion at the conference summarizing the 2022-2023 school year and outlining the tasks for the 2023-2024 school year in District 3.

Many teachers consider this to be a professional and humane directive, aiming to build a happy school where “every day is a joyful day” for students. So what should teachers do to assess students? According to Circular 22/2021/TT-BGDĐT, which regulates the assessment of middle and high school students, the assessment is carried out through various forms: questioning, writing, presentations, practical activities, experiments, and learning products.

In terms of a subject, each student is assessed multiple times. Regular assessment (excluding focused learning topics) includes mid-term and end-of-term assessments through tests (on paper or using computers), practical exercises, and project-based learning.

Assessing students according to the lesson plan can take various forms besides oral questioning, such as writing, presentations, practical activities, experiments, and learning products. Additionally, assessments do not necessarily have to take place at the beginning of class, but can be done during the lesson.

Therefore, teachers should not “call out suddenly, ask suddenly” as this can confuse or make students lose their composure, which goes against the teaching method of developing capabilities in the General Education Program 2018. Teachers can choose different methods to assess students as instructed in Circular 22/2021/TT-BGDĐT. They can gently and comfortably guide new lessons, creating interest for students in their learning and avoiding unnecessary stress at the beginning of class.

Gently testing prior knowledge
As a history teacher at Trinh Phong Middle School (Dien Khanh, Khanh Hoa), I often ask questions at the beginning of class to give students a minute to think before they volunteer to answer. Many hands go up, showing the students’ confidence.

The content of the questions is appropriate, ensuring the required knowledge and not puzzling students, thus making the assessments gentle. For example, when testing the topic “The Soviet Union and Eastern European countries from 1945 to the mid-1970s (grade 9 history),” I ask students to list the Soviet Union’s achievements in science and technology. Many students compete to give correct answers.

Or when teaching grade 8 history, section 2 “The War for Independence of the 13 British Colonies in North America,” I ask the question, “Do you know why the American flag has 50 stars and 13 stripes?” Many students raise their hands to explain correctly.

I believe that teaching is an art, and teachers need to be flexible and creative in assessing students. As long as the students understand and enthusiastically answer, it is considered successful. Assessing prior and new knowledge is a preliminary step to create excitement before the lesson, helping the teaching process to be successful.

Each lesson can be executed over multiple class periods, ensuring enough time for each activity for effective student participation. The task of teachers is to help students always feel interested and happy in their learning, eagerly coming to school every day.

The General Education Program 2018 is developed with the aim of developing students’ capabilities and qualities. These capabilities and qualities are specified by the requirements for each subject and grade. The formation of knowledge is not just about memorization, but it is important to use learning activities to form and apply knowledge in real-life situations. This is the requirement and goal of the lesson for students. In Circular 5512/2020/TT-BGDĐT, the Ministry of Education and Training guides teachers in lesson planning through four activities:

Activity 1: Identifying the problem/task of learning/starting
Activity 2: Forming new knowledge/problem-solving/implementing the task set from the previous activity
Activity 3: Practice
Activity 4: Application.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu đã đưa ra đề nghị cho giáo viên không kiểm tra miệng đầu giờ theo kiểu “kêu bất chợt, hỏi bất chợt” vì sẽ gây áp lực và căng thẳng cho học sinh. Ông Hiếu đã đề nghị này tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 ở quận 3.

Những giáo viên đã đánh giá đây là một chỉ đạo mang tính chuyên môn và nhân văn cao, hướng đến mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, nơi mà “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là giáo viên cần làm gì trong việc kiểm tra và đánh giá học sinh?

Theo Thông tư 22 năm 2021 của Bộ GD-ĐT, việc đánh giá thường xuyên học sinh THCS và THPT được thực hiện thông qua các hình thức như hỏi-đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm và sản phẩm học tập. Mỗi học sinh sẽ được kiểm tra và đánh giá nhiều lần trong một môn học. Việc kiểm tra xảy ra định kỳ và bao gồm bài kiểm tra, bài thực hành và dự án học tập.

Ngoài việc kiểm tra miệng (hỏi), còn có các hình thức kiểm tra khác như viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập… và việc này không nhất thiết phải diễn ra vào đầu tiết học mà có thể trong tiết học. Điều này giúp cho quá trình kiểm tra trở nên đa dạng và giúp học sinh không bị áp lực và căng thẳng vào thời gian đầu tiết học.

Đối với một giáo viên dạy lịch sử tại Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa), ông đã áp dụng phương pháp đặt câu hỏi vào đầu tiết học. Điều này giúp học sinh có thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi một cách tự tin. Nội dung câu hỏi được đặt ở mức độ vừa phải và không gây rối.

Ví dụ, khi ông kiểm tra về chủ đề “Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (lịch sử 9)”, ông yêu cầu học sinh kể những thành tựu Liên Xô đạt được về khoa học-kỹ thuật. Nhiều học sinh đã trả lời đúng và có sự tự tin.

Thầy cô không nên “gọi bất chợt, hỏi bất chợt” vì điều này sẽ gây bối rối hoặc làm mất bình tĩnh cho học sinh, không đúng với phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Một giáo viên có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để kiểm tra và đánh giá học sinh, như đã hướng dẫn trong Thông tư 22 của Bộ GD-ĐT. Thầy cô có thể dẫn dắt bài học một cách nhẹ nhàng, thoải mái để tạo sự hứng thú cho học sinh và tránh gây áp lực không cần thiết vào đầu tiết học.

Cách tiếp cận này cũng được áp dụng khi dạy lịch sử 8. Ví dụ, ông đã đặt câu hỏi: “Em có biết vì sao trên lá cờ nước Mỹ có 50 ngôi sao và 13 sọc không?”. Nhiều học sinh đã tự tin giơ tay và trả lời đúng.

Nghĩa là, giáo viên cần linh hoạt và sáng tạo trong việc kiểm tra và đánh giá học sinh. Quan trọng là học sinh hiểu và hứng thú khi trả lời. Kiểm tra kiến thức cũ và mới là một phần tử quan trọng trong quá trình khởi động tiết học và giúp cho quá trình học diễn ra thành công.

Mỗi bài học có thể được thực hiện trong nhiều tiết học để đảm bảo đủ thời gian cho mỗi hoạt động và giúp học sinh thực hiện hiệu quả. Nhiệm vụ của giáo viên là giúp học sinh luôn cảm thấy thích thú và hạnh phúc với việc học tập và luôn háo hức khi đến trường.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng dựa trên việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Các năng lực và phẩm chất này được cụ thể hóa qua những yêu cầu cần đạt ở từng môn học và cấp học. Quá trình hình thành kiến thức không chỉ đơn thuần là ghi nhớ mà quan trọng là thông qua các hoạt động học tập để hình thành kiến thức và áp dụng vào cuộc sống. Đây là yêu cầu và mục tiêu cần đạt trong quá trình bài học. Trong Công văn 5512 năm 2020, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch bài dạy thông qua 4 hoạt động gồm xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/mở đầu, hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ, luyện tập và vận dụng.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, giáo viên không nên kiểm tra miệng đầu giờ theo kiểu “kêu bất chợt, hỏi bất chợt” vì điều này sẽ gây áp lực cho học sinh trước giờ học. Điều này được xem là một đề nghị có tính chuyên môn và tinh thần nhân văn cao, hướng đến mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc. Thay vào đó, giáo viên có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau để kiểm tra và đánh giá học sinh, không nhất thiết phải kiểm tra vào đầu tiết học mà có thể trong suốt tiết học. Việc kiểm tra kiến thức cũ một cách nhẹ nhàng và sáng tạo có thể tạo sự hứng thú cho học sinh và giúp quá trình tiết học diễn ra thành công. Đây là một phương pháp linh hoạt và tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo hướng được đề ra trong Chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top