Khối D và những thông tin cần biết khi thi Khối D

Đối diện với kỳ thi THPT Quốc gia, nhu cầu tìm hiểu về các khối ngành học trở nên vô cùng quan trọng. Trong số đó, khối D nổi lên với sự quan tâm đông đảo từ phía học sinh đăng ký tham gia thi. Với mong muốn cung cấp thông tin đầy đủ nhất về khối D, bài viết này của Trường Việt Nam sẽ giúp bạn khám phá tất cả những gì bạn cần biết về khối D.

Khối D là gì?

Khối D là một trong các khối môn thi trong hệ thống tuyển sinh đại họccao đẳng tại Việt Nam. Khối D bao gồm 3 môn thi chính là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn một trong các tổ hợp khác nhau như Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và nhiều tổ hợp khác. Khối D thường hướng tới các ngành học như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Truyền thông, Ngôn ngữ, Kỹ thuật, Giáo dục và nhiều ngành khác.

Thi Khối D là một phần quan trọng trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia (THPT Quốc gia) tại Việt Nam. Khối D là một trong những khối môn thi phổ biến nhất và thu hút đông đảo sự quan tâm từ các thí sinh.

Những điều cần biết về thi khối

Trong kỳ thi THPT Quốc gia, mỗi môn thi trong khối D được đánh giá theo hệ thống điểm 10. Điểm số của từng môn thi và tổng điểm khối D sẽ được sử dụng để xếp hạng và đánh giá kết quả thi của thí sinh.

Ngoài việc xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng, điểm thi khối D cũng có thể được sử dụng cho nhiều chương trình học bổng, tuyển dụng và các cơ hội học tập khác sau khi tốt nghiệp trung học.

Mỗi môn thi trong khối D được đánh giá theo hệ thống điểm 10
Mỗi môn thi trong khối D được đánh giá theo hệ thống điểm 10

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi Khối D, thí sinh cần chuẩn bị và ôn tập các kiến thức trong các môn thi chính, làm quen với cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Ngoài ra, việc tham gia các khóa học ôn thi, giải đề thực hành và luyện tập qua các tài liệu ôn thi cũng rất hữu ích để nắm vững kiến thức và nâng cao khả năng làm bài của thí sinh.

Khối D gồm những môn nào?

Khối D trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia (THPT Quốc gia) gồm ba môn thi chính sau:

 1. Toán: Môn Toán đánh giá khả năng xử lý các vấn đề toán học, tính logic và khả năng suy luận. Đề thi Toán trong khối D thường bao gồm các dạng bài tập về đại số, hình học và xác suất thống kê.
 2. Ngữ văn: Môn Ngữ văn kiểm tra khả năng đọc hiểu, hiểu và phân tích các tác phẩm văn học, khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ một cách logic và chính xác. Đề thi Ngữ văn trong khối D thường bao gồm các bài đọc, câu hỏi văn học và bài viết.
 3. Ngoại ngữ: Môn Ngoại ngữ trong khối D có thể chia thành nhiều tổ hợp khác nhau như Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và nhiều tổ hợp khác. Đề thi Ngoại ngữ đánh giá khả năng nghe, nói, đọc và viết trong ngôn ngữ được chọn.

Thí sinh có thể lựa chọn tổ hợp môn thi phù hợp với khả năng và sở thích cá nhân, tùy theo các ngành học hoặc trường đại học mà họ quan tâm đến.

STTMã khốiCác môn xét tuyển
1Khối D01Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
2Khối D02Ngữ văn, Toán, tiếng Nga
3Khối D03Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp
4Khối D04Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
5Khối D05Ngữ văn, Toán, tiếng Đức
6Khối D06Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật
7Khối D07Toán, Hóa học, tiếng Anh
8Khối D08Toán, Sinh học, tiếng Anh
9Khối D09Toán, Lịch sử, tiếng Anh
10Khối D10Toán, Địa lí, tiếng Anh
11Khối D11Ngữ văn, Vật lí, tiếng Anh
12Khối D12Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh
13Khối D13Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
14Khối D14Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
15Khối D15Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh
16Khối D16Toán, Địa lí, tiếng Đức
17Khối D17Toán, Địa lí, tiếng Nga
18Khối D18Toán, Địa lí, tiếng Nhật
19Khối D19Toán, Địa lí, tiếng Pháp
20Khối D20Toán, Địa lí, tiếng Trung
21Khối D21Toán, Hóa học, tiếng Đức
22Khối D22Toán, Hóa học, tiếng Nga
23Khối D23Toán, Hóa học, tiếng Nhật
24Khối D24Toán, Hóa học, tiếng Pháp
25Khối D25Toán, Hóa học, tiếng Trung
26Khối D26Toán, Vật lí, tiếng Đức
27Khối D27Toán, Vật lí, tiếng Nga
28Khối D28Toán, Vật lí, tiếng Nhật
29Khối D29Toán, Vật lí, tiếng Pháp
30Khối D30Toán, Vật lí, tiếng Trung
31Khối D31Toán, Sinh học, tiếng Đức
32Khối D32Toán, Sinh học, tiếng Nga
33Khối D33Toán, Sinh học, tiếng Nhật
34Khối D34Toán, Sinh học, tiếng Pháp
35Khối D35Toán, Sinh học, tiếng Trung
36Khối D36Toán, Lịch sử, tiếng Đức
37Khối D37Toán, Lịch sử, tiếng Nga
38Khối D38Toán, Lịch sử, tiếng Nhật
39Khối D39Toán, Lịch sử, tiếng Pháp
40Khối D40Toán, Lịch sử, tiếng Trung
41Khối D41Ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức
42Khối D42Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nga
43Khối D43Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nhật
44Khối D44Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp
45Khối D45Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung
46Khối D46Ngữ văn, Hóa học, tiếng Đức
47Khối D47Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nga
48Khối D48Ngữ văn, Hóa học, tiếng Nhật
49Khối D49Ngữ văn, Hóa học, tiếng Pháp
50Khối D50Ngữ văn, Hóa học, tiếng Trung
51Khối D51Ngữ văn, Vật lí, tiếng Đức
52Khối D52Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nga
53Khối D53Ngữ văn, Vật lí, tiếng Nhật
54Khối D54Ngữ văn, Vật lí, tiếng Pháp
55Khối D55Ngữ văn, Vật lí, tiếng Trung
56Khối D56Ngữ văn, Sinh học, tiếng Đức
57Khối D57Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nga
58Khối D58Ngữ văn, Sinh học, tiếng Nhật
59Khối D59Ngữ văn, Sinh học, tiếng Pháp
60Khối D60Ngữ văn, Sinh học, tiếng Trung
61Khối D61Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Đức
62Khối D62Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nga
63Khối D63Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nhật
64Khối D64Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Pháp
65Khối D65Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung
66Khối D66Ngữ văn, GDCD, tiếng Anh
67Khối D67Ngữ văn, GDCD, tiếng Đức
68Khối D68Ngữ văn, GDCD, tiếng Nga
69Khối D69Ngữ văn, GDCD, tiếng Nhật
70Khối D70Ngữ văn, GDCD, tiếng Pháp
71Khối D71Ngữ văn, GDCD, tiếng Trung
72Khối D72Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
73Khối D73Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
74Khối D74Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
75Khối D75Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
76Khối D76Ngữ văn, KHTN, tiếng Pháp
77Khối D77Ngữ văn, KHTN, tiếng Trung
78Khối D78Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh
79Khối D79Ngữ văn, KHXH, tiếng Đức
80Khối D80Ngữ văn, KHXH, tiếng Nga
81Khối D81Ngữ văn, KHXH, tiếng Nhật
82Khối D82Ngữ văn, KHXH, tiếng Pháp
83Khối D83Ngữ văn, KHXH, tiếng Trung
84Khối D84Toán, GDCD, tiếng Anh
85Khối D85Toán, GDCD, tiếng Đức
86Khối D86Toán, GDCD, tiếng Nga
87Khối D87Toán, GDCD, tiếng Pháp
88Khối D88Toán, GDCD, tiếng Nhật
89Khối D89Toán, KHTN, tiếng Anh
90Khối D90Toán, KHTN, tiếng Pháp
91Khối D91Toán, KHTN, tiếng Đức
92Khối D92Toán, KHTN, tiếng Nga
93Khối D93Toán, KHTN, tiếng Đức
94Khối D94Toán, KHTN, tiếng Nhật
95Khối D95Toán, KHTN, tiếng Trung
96Khối D96Toán, KHXH, tiếng Anh
97Khối D97Toán, KHXH, tiếng Pháp
98Khối D98Toán, KHXH, tiếng Đức
99Khối D99Toán, KHXH, tiếng Nga
Mã và các môn thi tổ hợp của khối D

Khối D gồm những ngành nào?

Khối D mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn về ngành học. Từ kinh tế, quản trị, luật, truyền thông, ngôn ngữ học đến khoa học xã hội và nhân văn, sinh học, hóa học và nhiều lĩnh vực khác, khối D đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Xem thêm:  Editor là gì? Những kỹ năng quan trọng của một Editor chuyên nghiệp cần có
Khối D thường liên quan chặt chẽ đến xã hội và doanh nghiệp
Khối D thường liên quan chặt chẽ đến xã hội và doanh nghiệp

Ngoài ra, các ngành thuộc khối D thường liên quan chặt chẽ đến xã hội và doanh nghiệp. Sinh viên được đào tạo để có khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tương tác với người khác và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Nhóm ngành Sư Phạm

Các nhóm ngành trong lĩnh vực Sư phạm nhằm đào tạo các thầy cô giáo tương lai và chắp cánh cho ngành giáo dục. Học viên có thể trở thành giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và các chuyên gia đào tạo giáo viên.

Nhóm ngànhMô tả
Sư phạm Tiếng AnhĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Tiếng Anh và văn hóa Anh Quốc
Sư phạm Tiếng ViệtĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
Sư phạm Tiếng PhápĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Tiếng Pháp và văn hóa Pháp
Sư phạm Tiếng TrungĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc
Sư phạm Toán họcĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Toán học và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Vật lýĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Vật lý và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Hóa họcĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Hóa học và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Sinh họcĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Sinh học và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Lịch sửĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Lịch sử và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Địa lýĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Địa lý và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Giáo dục Công dânĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Giáo dục Công dân và phương pháp giảng dạy
Sư phạm Giáo dục Mầm nonĐào tạo và nghiên cứu về giảng dạy Giáo dục Mầm non và phương pháp giảng dạy
Nhóm ngành Sư Phạm

Nhóm ngành Công nghệ

Các nhóm ngành trong lĩnh vực Công nghệ tập trung vào việc đào tạo kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, hệ thống thông tin, phần mềm, viễn thông, điện tử, ô tô và tự động hóa.

Nhóm ngànhMô tả
Công nghệ Thông tinĐào tạo và nghiên cứu về hệ thống thông tin, phần mềm, mạng máy tính, an toàn thông tin và dữ liệu
Công nghệ Phần mềmĐào tạo và nghiên cứu về phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm
Hệ thống Thông tinĐào tạo và nghiên cứu về quản lý và phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp
Kỹ thuật Máy tính và MạngĐào tạo và nghiên cứu về quản lý và phát triển hệ thống máy tính và mạng
Công nghệ Đa phương tiệnĐào tạo và nghiên cứu về thiết kế và phát triển ứng dụng đa phương tiện
Kỹ thuật Robot và Tự độngĐào tạo và nghiên cứu về kỹ thuật robot, tự động hóa quy trình công nghiệp
Kỹ thuật Điện tử và Viễn thôngĐào tạo và nghiên cứu về kỹ thuật điện tử, viễn thông, truyền thông
Kỹ thuật Công nghiệpĐào tạo và nghiên cứu về quản lý và tối ưu quy trình sản xuất công nghiệp
Kỹ thuật Ô tôĐào tạo và nghiên cứu về kỹ thuật ô tô, thiết kế và bảo trì xe ô tô
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóaĐào tạo và nghiên cứu về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa quy trình công nghiệp
Nhóm ngành Công nghệ

Nhóm ngành Luật

Các nhóm ngành trong lĩnh vực Luật tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức và xã hội. Các ngành Luật đòi hỏi một tư duy tốt, khả năng phân tích và phản biện, cùng với kiến thức về hệ thống pháp luật.

Xem thêm:  Review Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH)
Nhóm ngànhMô tả
Luật Hình sựNghiên cứu về hệ thống luật hình sự, tội phạm và quy trình tư pháp trong hình sự
Luật Dân sựNghiên cứu về quyền và nghĩa vụ dân sự, hợp đồng, gia đình, di trú và tài sản
Luật Kinh tếNghiên cứu về quy phạm pháp lý trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và doanh nghiệp
Luật Quốc tếNghiên cứu về quy phạm pháp lý trong quan hệ quốc tế, hợp đồng và tranh chấp quốc tế
Luật Lao động – Tư pháp lao độngNghiên cứu về quy định pháp lý về lao động, hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp
Luật Hành chính – Luật Thành phốNghiên cứu về quy phạm pháp lý về hành chính công, quản lý đô thị và đô thị thông minh
Luật Hiến phápNghiên cứu về hiến pháp, quyền tự do và quyền công dân trong xã hội dân chủ
Nhóm ngành Luật

Nhóm ngành Kỹ thuật

Các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển và áp dụng các kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là nhóm ngành đòi hỏi tư duy cao, kiến thức chuyên sâu và khả năng sử dụng công nghệ hiện đại.

Nhóm ngànhMô tả
Kỹ thuật Công nghệNghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Điện tử, Cơ khí, Ô tô, Điện, Điện tử, Vật liệu, Môi trường và năng lượng
Kỹ thuật Xây dựngNghiên cứu về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án xây dựng và ứng dụng công nghệ trong xây dựng
Kỹ thuật Máy tínhNghiên cứu về thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống máy tính và phần mềm
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thôngNghiên cứu về thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống điện tử và viễn thông
Kỹ thuật Hóa họcNghiên cứu về các quy trình và ứng dụng hóa học trong công nghiệp và công nghệ
Kỹ thuật Môi trườngNghiên cứu về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng dụng công nghệ xanh
Kỹ thuật Ô tôNghiên cứu về thiết kế, phát triển và sản xuất các loại xe ô tô và công nghệ liên quan
Kỹ thuật Vật liệuNghiên cứu về cấu trúc, tính chất và ứng dụng của các vật liệu trong các ngành công nghiệp
Kỹ thuật Cơ khíNghiên cứu về thiết kế, sản xuất và vận hành các hệ thống cơ khí và máy móc
Kỹ thuật ĐiệnNghiên cứu về các hệ thống điện, điện tử và ứng dụng công nghệ điện trong công nghiệp và dân dụng
Nhóm ngành Kỹ thuật

Nhóm ngành Báo Chí – Truyền Thông – Marketing

Nhóm ngành Báo chí – Truyền thông – Marketing tập trung vào việc nghiên cứu, sáng tạo và thực hiện các hoạt động liên quan đến truyền thông, quảng cáo và tiếp thị. Đây là nhóm ngành đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truyền thông và quảng cáo của các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội. Các ngành trong nhóm này đòi hỏi kiến thức chuyên môn về truyền thông, khả năng sáng tạo và cập nhật xu thế, cũng như kỹ năng xử lý thông tin và quản lý truyền thông hiệu quả.

Nhóm ngànhMô tả
Báo chíNghiên cứu và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thu thập, xử lý và phân phối thông tin qua các phương tiện truyền thông
Truyền thông đa phương tiệnNghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ truyền thông đa phương tiện như truyền hình, radio, điện ảnh, và công nghệ truyền thông kỹ thuật số
Quảng cáo – Tiếp thịNghiên cứu và thực hiện các hoạt động quảng cáo và tiếp thị để xây dựng thương hiệu, tăng cường quan hệ khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng
Công nghệ truyền thôngNghiên cứu và áp dụng các công nghệ truyền thông mới và phát triển các ứng dụng truyền thông trong các lĩnh vực khác nhau
Quản trị truyền thôngNghiên cứu về quản lý, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược truyền thông cho tổ chức và doanh nghiệp
Xuất bảnNghiên cứu và thực hiện các hoạt động xuất bản sách, tạp chí, báo và các tác phẩm văn hóa nghệ thuật
Nhóm ngành Báo Chí – Truyền Thông – Marketing

Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính

Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính tập trung vào nghiên cứu và quản lý các hoạt động kinh tế, quản trị doanh nghiệp và quản lý tài chính. Các ngành trong nhóm này giúp học viên hiểu về cách sử dụng tài nguyên, quản lý tổ chức và áp dụng các nguyên tắc kinh tế vào thực tế kinh doanh. Đồng thời, nhóm ngành này cung cấp kiến thức về quản lý tài chính, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng, giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý và định hướng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị.

Nhóm ngànhMô tả
Kinh tếNghiên cứu về cách các cá nhân, tổ chức và xã hội sử dụng tài nguyên hạn chế để sản xuất và tiêu thụ
Quản trị kinh doanhNghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc và kỹ năng quản lý trong các tổ chức và doanh nghiệp
Quản trị tài chínhNghiên cứu và quản lý các hoạt động tài chính của tổ chức và cá nhân
Quản trị nguồn nhân lựcNghiên cứu và quản lý các khía cạnh liên quan đến nguồn nhân lực trong tổ chức và doanh nghiệp
Quản trị chuỗi cung ứngNghiên cứu và quản lý quá trình vận hành của chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp
Quản trị khách sạn – du lịchNghiên cứu và quản lý các hoạt động liên quan đến ngành khách sạn và du lịch
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính

Nhóm ngành Ngôn ngữ

Nhóm ngành Ngôn ngữ tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy các ngôn ngữ khác nhau. Các ngành trong nhóm này cho phép học viên nghiên cứu sâu về ngôn ngữ, văn hóa và giao tiếp trong các ngôn ngữ cụ thể. Ngoài ra, nhóm ngành Ngôn ngữ còn cung cấp kiến thức về dịch thuật và giảng dạy ngôn ngữ, giúp học viên phát triển kỹ năng ngoại ngữ và sự hiểu biết văn hóa đa dạng.

Nhóm ngànhMô tả
Ngôn ngữ AnhNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Anh, giao tiếp và văn hóa liên quan, dịch thuật và giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ Nhật BảnNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, dịch thuật và giảng dạy tiếng Nhật
Ngôn ngữ Hàn QuốcNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc, dịch thuật và giảng dạy tiếng Hàn
Ngôn ngữ Trung QuốcNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Trung, văn hóa Trung Quốc, dịch thuật và giảng dạy tiếng Trung
Ngôn ngữ PhápNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Pháp, giao tiếp và văn hóa liên quan, dịch thuật và giảng dạy tiếng Pháp
Ngôn ngữ ĐứcNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Đức, giao tiếp và văn hóa liên quan, dịch thuật và giảng dạy tiếng Đức
Ngôn ngữ ÝNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Ý, giao tiếp và văn hóa liên quan, dịch thuật và giảng dạy tiếng Ý
Ngôn ngữ Tây Ban NhaNghiên cứu về ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, giao tiếp và văn hóa liên quan, dịch thuật và giảng dạy tiếng Tây Ban Nha
Nhóm ngành Ngôn ngữ

Nhóm ngành Du lịch

Nhóm ngành Du lịch tập trung vào việc nghiên cứu, quản lý và thực hiện các hoạt động liên quan đến du lịch. Các ngành trong nhóm này đào tạo học viên về các kỹ năng quản lý, tổ chức, quảng bá và hướng dẫn trong lĩnh vực du lịch. Học viên có thể chọn những ngành phù hợp với sở thích và năng lực của mình, từ việc quản lý doanh nghiệp du lịch, điều hành các tour du lịch, quảng bá địa điểm du lịch, đến quản lý khách sạn và nhà hàng.

Nhóm ngànhMô tả
Quản lý Du lịchNghiên cứu về quản lý các hoạt động du lịch, quản lý công ty du lịch và các dịch vụ liên quan
Hướng dẫn Du lịchĐào tạo những người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, có kiến thức về địa điểm du lịch
Quản lý Sự kiện Du lịchTập trung vào quản lý và tổ chức các sự kiện và lễ hội du lịch
Quảng bá Du lịchNghiên cứu và thực hiện các chiến lược quảng bá và tiếp thị du lịch
Khách sạn và Nhà hàngĐào tạo về quản lý khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ lưu trú
Điều hành Tour du lịchHướng dẫn và tổ chức các chuyến du lịch, tour du lịch trong và ngoài nước
Quản lý Kinh doanh Du lịchNghiên cứu về quản lý kinh doanh trong ngành du lịch và những hoạt động liên quan
Nhóm ngành Du lịch

Nhóm ngành Quân Đội – Công An

Nhóm ngành Quân đội – Công an đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì trật tự công cộng và tham gia vào các hoạt động quốc phòng. Các ngành trong nhóm này yêu cầu ứng viên có thể đáp ứng các yêu cầu về đạo đức, tri thức, và thể chất. Điểm chuẩn và yêu cầu về thể chất thường khá cao. Học viên lựa chọn ngành trong nhóm này cần có sự quyết tâm, trách nhiệm và kỷ luật cao để trở thành những chiến sĩ, cán bộ công an, quân nhân có khả năng đảm bảo an ninh và ổn định xã hội.

Nhóm ngànhMô tả
Cảnh sát hình sựĐiều tra và truy lùng các hoạt động phạm pháp, bảo vệ trật tự, an ninh và công lý
Quân sựĐảm bảo an ninh quốc gia, tham gia vào các hoạt động quốc phòng, quản lý và vận hành lực lượng quân đội
Cảnh sát giao thôngĐảm bảo trật tự giao thông, kiểm soát và quản lý các phương tiện di chuyển trên đường
Cảnh sát cơ độngTham gia vào quản lý trật tự công cộng, đảm bảo an toàn và hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp
Bộ đội Biên phòngBảo vệ và kiểm soát biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm biên giới và bảo vệ tài nguyên quốc gia
Phòng cháy chữa cháyĐấu tranh chống cháy, cứu hộ và cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến cháy nổ
Nhóm ngành Quân Đội – Công An

Khối D trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia (THPT Quốc gia) cung cấp nhiều ngành học khác nhau cho thí sinh lựa chọn. Dưới đây là một số ngành học thuộc khối D mà các thí sinh có thể tham khảo thêm:

STTTên Ngành
 Nhóm ngành Kinh tế – Tài chính – Quản trị
1Công tác xã hội
2Hệ thống thông tin quản lý
3Kế toán
4Kinh doanh quốc tế
5Kinh tế
6Quản trị kinh doanh
7Quản trị nhân lực
8Tài chính – ngân hàng
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
10Quản trị khách sạn
11Quản trị kinh doanh
12Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
13Quản trị nhân lực
14Quản trị văn phòng
  Nhóm ngành Công nghệ
1Công nghệ Hàn
2Công nghệ kĩ thuật địa chất
3Công nghệ kĩ thuật môi trường
4Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí
6Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
7Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
8Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
9Công nghệ kỹ thuật máy tính
10Công nghệ kỹ thuật xây dựng
11Công nghệ may
12Công nghệ sợi, dệt
13Công nghệ thiết bị trường học (NSP)
14Công nghệ thông tin
15Công nghệ đa phương tiện
16Công nghệ thực phẩm
17Truyền thông và mạng máy tính
 Nhóm ngành Sư Phạm
1Giáo dục mầm non
2Giáo dục tiểu học
3Sư phạm Âm nhạc
4Sư phạm Địa lí
5Sư phạm Lịch sử
6Sư phạm Mỹ thuật
7Sư phạm Ngữ văn
8Sư phạm Sử
9Sư phạm tiếng Anh
10Sư phạm tiếng Anh
11Sư phạm tiếng Đức
12Sư phạm tiếng Nga
13Sư phạm tiếng Nhật
14Sư phạm tiếng Pháp
15Sư phạm tiếng Trung
16Sư phạm Tin học
17Sư phạm Văn
18Tâm lý học
 Nhóm ngành Luật
1Luật hàng hải
2Luật kinh doanh
3Luật kinh tế
4Luật quốc tế
5Luật thương mại quốc tế
 Nhóm ngành Ngoại Ngữ
1Ngôn ngữ Đức
2Ngôn ngữ Hàn Quốc
3Ngôn ngữ Nga
4Ngôn ngữ Nhật
5Ngôn ngữ Tây Ban Nha
6Ngôn ngữ Thái Lan
 Nhóm Ngành Khác
1Báo chí
2Bảo hiểm
3Nhóm ngành Nông – Lâm
4Chính trị học
5Dịch vụ thú y
6Điều tra hình sự
7Điều tra trinh sát
8Đông Nam Á học
9Du lịch
10Marketing
11Quan hệ quốc tế
12Quản lí đất đai
13Quản lí hành chính về trật tự xã hội
14Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự
15Quản lí tài nguyên và môi trường
16Quản lí văn hoá
17Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân
18Quản lý công nghiệp
19Quản lý tài nguyên rừng
20Quản lý xây dựng
21Quốc tế học
22Thiết kế đồ họa…
23Truyền thông
24Việt Nam học
 ….
Bảng liệt kê các ngành học dành cho khối D

Danh sách trên là các ngành khối D, tuy nhiên, hàng năm các trường đại học có thể thay đổi ngành xét tuyển và tổ hợp môn xét tuyển. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, các bạn nên xem thông báo tuyển sinh đại học hàng năm từ các trường. Thông báo tuyển sinh sẽ cung cấp các thông tin về các ngành học, các môn thi yêu cầu, và các điều kiện xét tuyển của từng trường.

Theo dõi Trường Việt Nam trên Facebook hoặc tham gia nhóm cộng đồng của Trường Việt Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về các môn học, khối thi hay xu hướng ngành nghề mới nhất.

Học Khối D làm nghề gì?

Các ngành trên đều có tiềm năng phát triển và cung cấp nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực tương ứng. Tuy nhiên, ngoài việc học khối D, việc lựa chọn ngành cụ thể cũng cần xem xét đặc điểm và sở thích cá nhân của bạn để đảm bảo sự phù hợp và hài lòng trong sự nghiệp tương lai.

Dưới đây là một số ngành nghề mà bạn có thể phát triển sau khi hoàn thành học khối D, cùng với ví dụ một số nghề tương ứng:

 1. Ngành Công nghệ thông tin: Lập trình viên, quản trị mạng, chuyên viên phân tích dữ liệu.
 2. Ngành Ngôn ngữ Anh: Giáo viên tiếng Anh, biên dịch viên, chuyên viên truyền thông.
 3. Ngành Truyền thông: Phóng viên, biên tập viên, tổ chức sự kiện.
 4. Ngành Marketing: Chuyên viên marketing, chạy quảng cáo, nhân viên thiết kế hình ảnh.
 5. Ngành Hướng dẫn viên du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức sự kiện du lịch.
 6. Ngành Tiếp viên hàng không: Tiếp viên hàng không, nhân viên chăm sóc hành khách.
 7. Ngành Luật sư: Luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên.

Danh sách các trường đại học khối D nổi tiếng trên cả nước

Dưới đây là danh sách các trường đại học khối D nổi tiếng tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam:

Miền Bắc:

 1. Đại học Quốc gia Hà Nội (Hanoi National University)
 2. Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)
 3. Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University)
 4. Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)
 5. Đại học Xây dựng (Construction University)

Miền Trung:

 1. Đại học Huế (University of Hue)
 2. Đại học Đà Nẵng (University of Da Nang)
 3. Đại học Cần Thơ (Can Tho University)
 4. Đại học Quốc gia TP.HCM (Ho Chi Minh City National University)
 5. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Education and Technology)

Miền Nam:

 1. Đại học Sài Gòn (University of Saigon)
 2. Đại học Công nghệ TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technology)
 3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities)
 4. Đại học Kinh tế Luật TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Economics and Law)
 5. Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology)

Đây chỉ là một số trường đại học trong danh sách và không bao gồm tất cả các trường khối D. Việc chọn trường đại học cần dựa trên nhu cầu và mục tiêu cá nhân của bạn, cùng với việc nghiên cứu và tìm hiểu về chất lượng giáo dục, chương trình học và cơ hội nghề nghiệp mà mỗi trường mang lại.

**Lưu ý
Tìm hiểu thông tin về trường Đại học Kinh Tế TP.HCM
Tìm hiểu thông tin về trường Đại học Kinh Tế TP.HCM

Hỏi & đáp nhanh liên quan Khối D và thi Khối D

Các ngành kinh tế Khối D

Kinh tế (Economics): Ngành này tập trung vào nghiên cứu về quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, cũng như tác động của chính sách kinh tế và quản lý tài chính.
Kinh doanh (Business Administration): Ngành Kinh doanh đào tạo các kỹ năng quản lý, kinh doanh và lãnh đạo trong môi trường doanh nghiệp. Sinh viên học về marketing, quản trị nhân sự, quản lý tài chính, quản trị chiến lược và các khía cạnh khác của quản lý doanh nghiệp.
Quản trị kinh doanh (Business Management): Ngành này tập trung vào việc nắm bắt và áp dụng các nguyên tắc quản lý và kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp. Sinh viên học về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất và quản lý chiến lược.
Kế toán (Accounting): Ngành Kế toán tập trung vào việc thu thập, ghi chép, phân tích và thông báo thông tin tài chính của các tổ chức. Sinh viên học về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và thuế.
Tài chính (Finance): Ngành Tài chính tập trung vào nghiên cứu về quản lý tài chính, đầu tư và quản lý rủi ro tài chính. Sinh viên học về phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm.
Quản lý nhân sự (Human Resource Management): Ngành này tập trung vào việc quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân viên.
Tiếp thị (Marketing): Ngành Tiếp thị tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiếp thị để quảng bá và tiếp cận khách hàng. Sinh viên học về nghiên cứu thị trường, quảng cáo, quan hệ công chúng và kỹ năng bán hàng.

Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo và các ngành trong khối Kinh tế có thể thay đổi hoặc bổ sung tùy theo từng trường đại học. Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về các ngành trong khối D, bạn nên xem thông báo tuyển sinh của các trường đại học trong năm học tương ứng.

**Lưu ý

Tạm kết về Khối D và lời khuyên dành cho các học sinh chuẩn bị thi khối D

Việc quyết định chọn học khối D và lựa chọn ngành nghề là quyết định quan trọng trong cuộc đời của một học sinh. Nó có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nghề nghiệp và tương lai. Do đó, học sinh khối D thường cần sự hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia, giáo viên, người thân và người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định thông minh.

Các ngành nghề trong khối D thường đòi hỏi một nền tảng kiến thức cụ thể và kỹ năng đặc biệt. Học sinh cần được thông tin chi tiết về các ngành nghề này, các khóa học, chương trình đào tạo, môi trường làm việc, tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm. Lời khuyên và tư vấn từ người có kinh nghiệm có thể giúp học sinh hiểu rõ hơn về những yếu tố này và quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

Lời khuyên

Thị trường lao động liên tục thay đổi và phát triển. Các ngành nghề trong khối D cũng không ngoại lệ. Những lĩnh vực nổi bật và tiềm năng có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, học sinh cần cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng nghề nghiệp và sự phát triển của các ngành nghề trong khối D để đưa ra quyết định thông minh.

Một số lời khuyên mà Trường Việt Nam dành cho các bạn học sinh đang học khối D hoặc sắp thi vào khối D:

Tìm hiểu về các ngành nghề

Trước khi chọn học và thi khối D, hãy tìm hiểu kỹ về các ngành nghề có liên quan và sự phát triển của chúng trong thời gian tới. Xem xét các xu hướng công việc, nhu cầu tuyển dụng và tiềm năng phát triển trong từng ngành để đảm bảo lựa chọn của bạn phù hợp với mục tiêu và sở thích cá nhân.

Nắm vững kiến thức cơ bản

Khối D đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc trong các môn như Toán, Văn học, Ngoại ngữ và Xã hội. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ và có khả năng áp dụng các kiến thức này để đạt được điểm cao trong kỳ thi.

Tư vấn và thảo luận

Hãy tham khảo ý kiến và tư vấn từ người thân, giáo viên, hoặc những người đã có kinh nghiệm trong ngành nghề bạn quan tâm. Thảo luận với họ về sở thích, khả năng và mục tiêu của bạn để có cái nhìn đa chiều và quyết định tốt hơn.

Tham gia các hoạt động ngoại khoá

Để phát triển kỹ năng mềm và khám phá sở thích của mình, hãy tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ, tổ chức xã hội, hoặc dự án tình nguyện. Điều này không chỉ giúp bạn trải nghiệm thực tế, mà còn giúp bạn phát triển các kỹ năng quan trọng như giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm.

Đặt mục tiêu và lập kế hoạch

Xác định mục tiêu và lập kế hoạch học tập của bạn từ trước để có sự tổ chức và hướng dẫn rõ ràng. Đặt những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để đạt được thành công trong việc học và thi khối D.

Làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn

Hãy chuẩn bị tâm lý và tận dụng thời gian học tập một cách hiệu quả. Làm việc chăm chỉ, rèn luyện kỹ năng làm bài thi và kiên nhẫn trong quá trình học sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi.

Nhớ rằng, quyết định về học khối D và lựa chọn ngành nghề là quyết định cá nhân quan trọng. Hãy tự tin vào khả năng của mình và tận hưởng quá trình khám phá và phát triển trong con đường học tập và sự nghiệp của bạn.

5/5 - (3 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top