Chương trình giáo dục mới gây nỗi khổ với thời khóa biểu

Các trường hầu hết không đủ giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý, gây khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu. Thay đổi thời khóa biểu thường xuyên ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên, đồng thời gây phiền toái cho học sinh trong việc nhớ thời khóa biểu. Cả giáo viên và học sinh cần sự điều chỉnh kịp thời để giảm khó khăn mà thời khóa biểu mang lại.
Chương trình giáo dục mới và nỗi khổ thời khóa biểu - Ảnh 1.

Bài viết: Chương trình giáo dục mới và những khó khăn với thời khóa biểu

Bộ môn khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học và sinh học cùng với bộ môn lịch sử và địa lý là những bộ môn đòi hỏi nhiều khả năng trong việc bố trí giáo viên giảng dạy. Hiện nay, các trường hầu hết không thể đáp ứng tiêu chí này. Việc định kỳ bố trí giáo viên dạy các bộ môn này đã làm đau đầu những người xây dựng thời khóa biểu. Họ phải xem xét phân môn nào đang được thực hiện, tổng thời lượng bao nhiêu tiết, có ảnh hưởng đến các khối lớp khác mà giáo viên đó đang giảng dạy hay không, số lượng phòng học như thế nào để có thể bố trí giảng dạy chính khóa hay trái buổi.

Hầu hết các trường đổi thời khóa biểu hàng tuần. Đối với những giáo viên dạy từng phân môn trong tổ hợp, có những tuần họ phải dạy nhiều tiết hơn quy định. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với giáo viên lớn tuổi. Khi thời khóa biểu thay đổi thường xuyên, nhiều giáo viên nhầm lẫn về thời khóa biểu của tuần này sang tuần khác hoặc lớp này sang lớp khác. Có những giáo viên đã phải chuyển qua lớp khác để giảng dạy trước khi biết tên toàn bộ học sinh của lớp đó, chỉ vì cân đối số tiết so với các giáo viên khác trong trường.

Thay đổi thời khóa biểu liên tục ảnh hưởng đến tâm sinh lý của học sinh. Điều này không dễ dàng với các em vì họ phải tham gia các hoạt động giáo dục khác trong trường. Trong năm học vừa qua, có lớp đã trải qua hơn 15 lần thay đổi thời khóa biểu. Nhiều học sinh cảm thấy khó khăn khi chỉ kịp làm quen với phương pháp giảng dạy của một giáo viên thì lại phải thay đổi khi giáo viên khác được phân công vào lớp.

Ở góc độ tiếp cận với giáo dục hiện đại, chương trình giáo dục mới đang có những thay đổi hữu ích trong việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Tuy nhiên, cần có những điều chỉnh kịp thời để giáo viên và học sinh không phải than phiền về những khó khăn được gọi là thời khóa biểu!

Chương trình giáo dục mới và nỗi khổ thời khóa biểu - Ảnh 1.

Giáo viên dạy môn tích hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhận định của Trường Việt Nam về bài viết:

Phân tích về chương trình giáo dục mới và khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu

Theo ban biên tập mảng Chọn nghề của Trường Việt Nam, chương trình giáo dục mới có những thay đổi tích cực trong việc phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh kịp thời để giáo viên (GV) và học sinh không phải gánh chịu những khó khăn của việc xếp thời khóa biểu.

Bộ môn khoa học tự nhiên và lịch sử-địa lý đòi hỏi sự bố trí GV giảng dạy đặc biệt, nhưng hầu hết các trường không đáp ứng được tiêu chí này. Việc xếp thời khóa biểu trở nên phức tạp khi phải cân đối số tiết, ảnh hưởng đến các khối lớp khác và số lượng phòng học. Điều này gây khó khăn cho GV và ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, đặc biệt là người lớn tuổi.

Thay đổi thời khóa biểu thường xuyên cũng gây ảnh hưởng tâm sinh lý cho học sinh. Việc nhớ thời khóa biểu hàng tuần là không dễ dàng, đặc biệt khi các em phải tham gia các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Nhiều học sinh cảm thấy khó khăn khi đã quen với phương pháp giảng dạy của một GV nhưng lại phải thích nghi với GV khác sau khi có sự thay đổi thời khóa biểu.

Từ góc độ của giáo dục hiện đại, chương trình giáo dục mới đem lại những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh kịp thời về việc xếp thời khóa biểu để không gây khó khăn và phiền toái cho GV và học sinh.

5/5 - (2 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top