Tổng hợp khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Trong hành trình khám phá kiến thức của mình, Trường Việt Nam mở cánh cửa cho bạn đến với một chương trình học đặc biệt – Khóa học Phân Tích và Xử Lý Dữ Liệu với Phần Mềm R. Không chỉ là một bài học thông thường, đây là một cơ hội để bạn nhảy vào thế giới phức tạp của phân tích dữ liệu, nơi mà ngôn ngữ lập trình R là người hướng dẫn.

Nhấn mạnh tính độc đáo, Khóa học Phân Tích và Xử Lý Dữ Liệu với Phần Mềm R không chỉ là một chương trình học bình thường, mà chính là một viên ngọc quý độc đáo được kết hợp vào dải ngân sách tri thức của Trường Việt Nam. Khi mở cánh cửa của Thư mục Tài liệu Bách Khoa, bạn sẽ phát hiện rằng không chỉ là R mà còn có một vùng đất học thuật đa dạng, rộng lớn và màu sắc.

Tài liệu Bách Khoa – Trường Việt Nam

Khóa học không chỉ giới thiệu kiến thức về phân tích và xử lý dữ liệu thống kê mà còn đưa bạn đến một hành trình sáng tạo với phần mềm R. Đây không chỉ là việc học, mà còn là cuộc phiêu lưu trong ngôn ngữ số, nơi bạn có thể khám phá và sáng tạo, giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh phức tạp của dữ liệu và cách chúng tương tác với nhau.

Nội dung chính khóa học Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Khóa học này cung cấp kiến thức để chủ động sử dụng phần mềm R trong việc thực hiện phân tích thống kê và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả. Nội dung bao gồm video bài giảng chi tiết, bài tập và dự án thực tế để củng cố kiến thức.

Trong quá trình học, bạn sẽ phát triển những kỹ năng quan trọng, giúp tăng cường độ hấp dẫn của bạn trong môi trường làm việc và ghi điểm với nhà tuyển dụng. Khóa học không chỉ mang lại kiến thức chuyên sâu mà còn tạo động lực để hoàn thành chương trình và đóng góp vào việc cải thiện nó.

Xem thêm:  Những bài học quý giá từ những chi tiết nhỏ về tình yêu công việc và môi trường

Các chủ đề chính của khóa học bao gồm:

 1. Giới thiệu về phần mềm R, cách thiết lập môi trường làm việc và cài đặt.
 2. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong R: véc-tơ, ma trận, danh sách (list), data frame.
 3. Xử lý số liệu ký tự và ngày tháng.
 4. Sử dụng dplyr để thực hiện phân tích và xử lý số liệu.
 5. Import và export dữ liệu giữa Excel và R.
 6. Trình bày số liệu bằng biểu đồ.
 7. Phân tích thống kê sử dụng R.
 8. Các cấu trúc lập trình cơ bản trong R: vòng lặp for, vòng lặp while, điều kiện (if then else), tạo hàm số.
 9. Xây dựng mô hình dự báo thống kê (hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, và các mô hình khác).

Những kỹ năng bạn sẽ đạt được từ khóa học:

 1. Phân tích và Xử lý Dữ liệu: Học cách thực hiện phân tích và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả sử dụng phần mềm R.
 2. Phân Tích Thống Kê trên R: Hiểu và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê trong môi trường R để rút ra thông tin quan trọng từ dữ liệu.
 3. Phương Pháp Trình Bày Số Liệu Bằng Đồ Thị: Nắm vững kỹ thuật trình bày số liệu thông qua việc tạo và tùy chỉnh đồ thị trong R.
 4. Xây Dựng Các Mô Hình Dự Báo Thống Kê: Học cách xây dựng các mô hình dự báo thống kê, bao gồm hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, và các mô hình khác.
 5. Code Mẫu trên R: Được cung cấp mã nguồn mẫu trên R để hỗ trợ việc tham khảo và thực hành.
 6. Hệ Thống Bài Tập và Project Thực Hành: Thực hành thông qua bài tập và dự án thực tế giúp củng cố kiến thức và kỹ năng đã học.
 7. Hỏi Đáp Thắc Mắc trong Phần Q&A: Cơ hội để đặt câu hỏi, chia sẻ ý kiến và giải đáp mọi thắc mắc thông qua phần hỏi đáp Q&A.
Xem thêm:  EM1100 – Tổng hợp tài liệu Kinh tế vi mô đại cương

Khóa học này dành cho những người:

 1. Quan Tâm đến Lĩnh Vực Khoa Học Số Liệu: Những người có sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực khoa học số liệu và mong muốn hiểu rõ hơn về cách sử dụng phần mềm R trong việc phân tích và xử lý dữ liệu.
 2. Cần Nâng Cao Kỹ Năng Phân Tích và Xử Lý Số Liệu: Những người muốn nâng cao kỹ năng của mình trong việc phân tích và xử lý số liệu, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng phần mềm R.
 3. Muốn Tìm Hiểu về Phân Tích Số Liệu và Xây Dựng Mô Hình Thống Kê: Những người có mong muốn học về phân tích số liệu và xây dựng các mô hình thống kê sử dụng công cụ mạnh mẽ như phần mềm R.
 4. Đang Tìm Kiếm Kiến Thức Cụ Thể Về Phân Tích Dữ Liệu Bằng R: Người học muốn có kiến thức cụ thể và áp dụng được ngay lập tức trong công việc hoặc nghiên cứu của họ.

Với nội dung đa dạng và hữu ích, khóa học sẽ giúp đối tượng này phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết trong lĩnh vực phân tích số liệu và xây dựng mô hình thống kê bằng R.

Tải khóa Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Với Phần Mềm R

Nguồn: https://www.udemy.com/course/phan-mem-r/

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top