TP.HCM quy định tiền ăn bán trú ở các trường công lập

Trong năm học 2023-2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập các quy định quan trọng liên quan đến giá trần tiền ăn bán trú ở các trường công lập. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng, và hiệu quả trong quản lý tài chính và cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh. Cùng Trường Việt Nam điểm qua những điều quan trọng trong quy định này để hiểu rõ hơn về việc quản lý tài chính tại các trường học trong thành phố.

Một số quy định về tiền ăn bán trú ở các trường công lập TP.HCM đưa ra

HĐND TP.HCM đã thông qua danh mục 26 khoản thu, mức thu thực hiện trong các trường công lập từ mầm non đến THPT trong năm học 2023-2024. Ban VHXH HĐND TP.HCM đã tiến hành khảo sát về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Mức thu khác nhau giữa các quận, huyện và các trường cũng không giống nhau. Các mức thu quy định là mức tối đa và không được vượt quá 15% so với năm học trước. Các cơ sở giáo dục công lập phải xây dựng dự toán thu – chi dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh. Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích và công khai kế hoạch thu – chi.

Theo đó, HĐND thông qua danh mục 26 khoản thu, mức thu thực hiện trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập năm học 2023-2024 được nêu rõ trong Nghị quyết (NQ).

Trái với thông tin rằng TP. HCM đã quy định cắt giảm tiền ăn bán trú ở các trường công lập và không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thông qua NQ, cơ quan quy luật đã đưa ra chỉ đạo cụ thể về việc xây dựng và áp dụng mức thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường công lập. NQ quy định mức thu phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở giáo dục và không được cao hơn 15% so với năm học 2022-2023.

Để đảm bảo tính công khai và minh bạch về việc sử dụng tiền ăn bán trú ở các trường công lập và các khoản thu khác trong giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập phải công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu và chỉ sử dụng tiền thu cho mục đích đúng đắn.

Trước khi đưa ra mức thu tiền ăn bán trú ở các trường công lập, Ban VHXH HĐND TP.HCM đã tiến hành khảo sát và giám sát sử dụng các khoản thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường học đại diện cho từng bậc học và các khu vực quận huyện đặc trưng như Quận 1, Huyện Hóc Môn và Trường THPT Gia Định (Quận Bình Thạnh). Kết quả khảo sát cho thấy mức thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục khác nhau giữa các quận, huyện và cả trong cùng một địa bàn quận, huyện.

Một số quy định về tiền ăn bán trú ở các trường công lập TP.HCM đưa ra
Một số quy định về tiền ăn bán trú ở các trường công lập TP.HCM đưa ra

Năm nay, TP.HCM quy định mức thu tiền ăn bán trú ở các trường công lập cho học sinh là 20.000 đồng cho bữa sáng và từ 32.000-35.000 đồng cho bữa trưa. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh mức thu cụ thể dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, nhưng không được vượt quá mức thu quy định trong NQ.

Bên cạnh tiền ăn bán trú ở các trường công lập, NQ còn quy định về các khoản thu khác như tiền đồng phục, tiền sữa, tiền phụ phí và tiền học phí theo từng bậc học. Mức thu cụ thể cho các khoản thu này cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh.

Với NQ, TP.HCM mong muốn đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ và phù hợp với tình hình thực tế năm học. Đồng thời, các cơ sở giáo dục công lập cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính quy định.

Việc quy định các mức thu dịch vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường công lập ở TP.HCM nhằm tăng cường tính công khai và minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực tài chính trong giáo dục. Ngoài ra, cũng giúp đảm bảo các khoản thu phải được sử dụng đúng mục đích và đáp ứng được nhu cầu của học sinh.

Kết luận

Để đảm bảo tính minh bạch và đúng đối tượng về tiền ăn bán trú ở các trường công lập, vhoặc việc sử dụng các khoản thu tại các trường học cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản.

Đầu tiên, khoản thu phải được sử dụng cho mục đích đã được xác định trước, và kế hoạch thu – chi cần được công khai cho cha mẹ học sinh trước khi thực hiện. Điều này giúp tạo sự rõ ràng và minh bạch về việc quản lý tài chính trong trường học. Ngoài ra, cần tuân thủ đầy đủ các quy định và chế độ quản lý tài chính được đề ra để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc sử dụng các khoản thu.

5/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top