TP.HCM chưa thu học phí nhưng đặt yêu cầu về các khoản thu khác nào?

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa thông báo hướng dẫn về việc thu học phí và các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường công lập cho năm học 2023-2024. Theo đó, các trường công lập tạm thời chưa được thu học phí cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ TP.HCM. Các khoản thu khác, bao gồm thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, sẽ được căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng dự toán thu-chi phù hợp. Đồng thời, các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh học sinh trước khi thực hiện và phải tuân thủ nguyên tắc thu đủ và chi đủ theo quy định. Năm học 2023-2024, sẽ có một số nội dung thu đặc thù so với năm học trước đó. HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết số 04 quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường công lập năm học 2023-2024. Có tổng cộng 26 khoản thu, thuộc 4 nhóm chính, trong đó mức thu phụ thuộc vào từng bậc học và từng hoạt động cụ thể.

Các trường học tạm thời chưa thu học phí chờ hướng dẫn của TP

Ngày 24.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã triển khai đến các phòng GD-ĐT và trường học về hướng dẫn thu, sử dụng học phí, những khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, các trường công lập tạm thời chưa tổ chức thu học phí, chờ hướng dẫn của các cấp cho năm học mới.

Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra hướng dẫn trên sau khi có tờ trình UBND TP.HCM về chủ trương thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí năm học mới 2023-2024 theo Nghị quyết số 16 năm 2022 của HĐND TP.HCM. Hiện Sở GD-ĐT đang chờ quyết định chính thức của TP.HCM. Dự kiến kỳ họp HĐND TP.HCM vào đầu tháng 9 sẽ bàn về vấn đề học phí.

Về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, Sở GD-ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của học sinh để xây dựng dự toán thu-chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể, đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi đủ, phù hợp với tình hình thực tế năm học trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc sử dụng các khoản thu phải được đúng mục đích thu, công khai kế hoạch thu-chi của từng khoản thu đến cha mẹ học sinh trước khi tổ chức thực hiện và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. Thời gian thu phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định, trừ các hoạt động được tổ chức trong hè.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu, các trường học căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu-chi cho từng nội dung thu, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp năm học 2023-2024.

Các khoản thu này phải được thống nhất với cha mẹ học sinh trước khi triển khai thực hiện. Khi thu tiền, nhà trường phát hành biên lại, hóa đơn cho học sinh và giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu nhà trường thực hiện các nội dung thu theo đúng quy định của Nghị quyết số 04 của HĐND TP.HCM. Trong đó, các mức thu quy định tại Nghị quyết số 04 là mức thu tối đa, trường học căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu của học sinh, tổ chức thống nhất với phụ huynh học sinh mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết và không được cao hơn 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho hay, năm học 2023-2024, sẽ có một số nội dung thu đặc thù so với năm học 2022-2023.

Chẳng hạn, với khoản thu “Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số”, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường căn cứ nhu cầu của phụ huynh, học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực giáo viên và đơn giá cung cấp dịch vụ để tính toán mức thu cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần tối đa theo quy định.

Với khoản thu “tiền tổ chức thực hiện đề án trường thực hiện chương trình chất lượng cao” và “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, UBND quận, huyện và Sở GD-ĐT có ý kiến đối với mức thu của trường thực hiện theo phân cấp quản lý và không vượt quá mức thu tối đa được quy định.

Các khoản thu được phép thu trong nhà trường

Trước đó, ngày 12.7, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết số 04 quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM, cho biết, thực hiện theo nghị định của Chính phủ, năm học 2023-2024 là năm đầu tiên TP.HCM xây dựng và quy định danh mục các khoản thu trong trường học.

Những khoản thu, mức thu này được xây dựng sau quá trình khảo sát, giám sát của HĐND. Từ việc mỗi địa phương có mức thu khác nhau thì TP.HCM thực hiện việc quy định thành danh mục. Việc làm này sẽ giúp công tác thực hiện thu chi trong trường học được công khai, minh bạch và có sự giám sát chung.

Theo đó, mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP.Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Theo đó, có 26 khoản thu, thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Các khoản thu, mức thu như sau:

Đối với nhóm 1:

Các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa, bao gồm 7 khoản thu:

1. Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Mức thu không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng ở bậc tiểu học, không quá 200.000 đồng ở bậc THCS và không quá 300.000 đồng/tháng ở bậc THPT.

2. Tiền tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ: Mức thu quy định không quá 100.000 đồng/tháng ở bậc tiểu học, không quá 200.000 đồng/tháng ở bậc THCS và không quá 300.000 đồng/tháng ở bậc THPT.

3. Tiền tổ chức dạy tin học: mức thu dao động từ 50.000-240.000 đồng/tháng.

4. Tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (năng khiếu, thể dục tự chọn, câu lạc bộ, kỹ năng sống, STEM, học bơi, học ngoại ngữ với người nước ngoài, học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ, học ngoại ngữ thông qua toán và khoa học): Mức thu từ 80.000-800.000 đồng/tháng tùy lớp, môn.

5. Tiền tổ chức dạy học nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: 10.000 đồng/tiết.

6. Tiền tổ chức dạy bổ sung kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên: 10.000 đồng/tiết.

7. Tiền tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non trong hè: 500.000 đồng/tuần.

Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án gồm 4 khoản thu:

1. Tiền tổ chức các lớp học theo đề án “dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”: Mức thu 3,6 triệu đồng/tháng với cấp tiểu học và THCS, 8,5 triệu đồng/tháng với cấp THPT.

2. Tiền tổ chức các lớp học theo đề án tin học quốc tế: 120.000-180.000 đồng/tháng.

3. Tiền tổ chức thực hiện đề án trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”: 1.725.000 đồng/tháng.

4. Tiền thực hiện chương trình kích cầu đầu tư: 210.000 đồng/tháng.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú gồm 5 khoản thu:

1. Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú: 250.000-550.000 đồng/tháng.

2. Tiền phục vụ ăn sáng: 60.000-220.000 đồng/tháng.

3. Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú: 200.000-450.000 đồng/năm.

4. Tiền giữ trẻ mầm non ngoài giờ: 12.000 đồng/giờ.

5. Tiền công trả lương cho nhân viên nuôi dưỡng: 160.000-260.000 đồng/tháng.

Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh gồm 10 khoản thu:

1. Tiền mua sắm đồng phục học sinh: 200.000-500.000 đồng/bộ.

2. Tiền học phẩm-học cụ-học liệu: 300.000-600.000 đồng/năm.

3. Tiền suất ăn trưa bán trú: 35.000 đồng/ngày.

4. Tiền suất ăn sáng: 20.000 đồng/ngày.

5. Tiền nước uống: 20.000 đồng/tháng.

6. Tiền khám sức khỏe học sinh ban đầu (bao gồm khám nha học đường): 50.000-70.000 đồng/năm.

7. Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh): 35.000-50.000 đồng/tháng.

8. Tiền dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: 110.000 đồng/tháng.

9. Tiền trông giữ xe học sinh: 2.000 đồng/lượt.

10. Tiền tổ chức xe đưa rước học sinh: 8.000-10.000 đồng/km.

Đối với học sinh nhóm 2, mức thu tối đa các khoản thấp hơn khoảng 10.000-50.000 đồng so với nhóm 1.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Theo tôi, quy định về việc thu phí trong các trường học công lập của TP.HCM cho năm học mới 2023-2024 là cần thiết để quản lý và đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, cần đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc thu phí, đồng thời tôn trọng quyền lợi của phụ huynh và học sinh.

Các khoản thu và mức thu được quy định không được vượt quá mức quy định, đảm bảo rằng phụ huynh không phải chịu áp lực tài chính quá lớn. Đồng thời, các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi triển khai thực hiện, và được chứng thực bằng biên lai, hóa đơn.

Một điểm cần lưu ý là việc thu phí phải đáp ứng thực tế và nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Điều này giúp đảm bảo rằng các khoản thu được sử dụng hợp lý để cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của học sinh.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong việc thu phí, cần có sự giám sát và xem xét quy định về mức thu phí để tránh tình trạng thu phí vượt quá mức cho phép và gây áp lực tài chính không cần thiết cho phụ huynh.

Ngoài ra, cần có các biện pháp để đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc sử dụng các khoản thu, bao gồm việc công khai kế hoạch thu chi, phát hành biên lai và hóa đơn cho phụ huynh và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính.

Cuối cùng, tôi khuyến nghị rằng việc thu phí trong các trường học công lập của TP.HCM cần được thực hiện đồng nhất và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng và bình đẳng trong việc phục vụ hoạt động giáo dục.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top