TP.HCM quy định mức tăng học phí của trường tư năm học mới

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường ngoài công lập phải giải trình rõ ràng về mức thu học phí hàng năm, không được tăng quá 10% đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Ngoài ra, các trường cũng được quy định điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được tăng quá 15%/năm. Sở cũng yêu cầu các trường đa dạng hóa các kênh thanh toán học phí và không ưu tiên cho bất kỳ ngân hàng nào. Đồng thời, Sở cũng sẽ tổng hợp các mức phí của từng ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán để công khai trên website, giúp phụ huynh học sinh lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

TP.HCM quy định mức tăng học phí trường ngoài công lập và công khai phí ngân hàng
Phụ huynh có thể thanh toán học phí trực tuyến

Tỷ lệ tăng học phí không quá 10%

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường ngoài công lập có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Tỷ lệ tăng học phí không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình với người học, xã hội.

Về giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, Sở GD-ĐT cũng quy định các trường được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.

Không tạo lợi thế cho bất kỳ ngân hàng nào để thanh toán học phí

Song song với đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đa dạng hóa các kênh thanh toán để phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn, thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu khác. Tạo mọi điều kiện để phụ huynh, học sinh, sinh viên thuận lợi trong thanh toán, cung cấp đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán để phụ huynh học sinh an tâm sử dụng.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào để gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, người học trong thanh toán học phí, các khoản thu khác. Chú trọng tăng cường quản lý dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.

Đồng thời lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng thông tin thời gian tới sẽ tổng hợp các mức phí cụ thể theo từng ngân hàng và các đơn vị trung gian thanh toán, công khai trên website trường, Sở GD-ĐT, để phụ huynh học sinh lựa chọn các kênh thanh toán miễn phí hoặc các mức phí phù hợp theo danh mục biểu phí.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Theo nhận định của tôi về nội dung trên, quy định mức tăng học phí của các trường ngoài công lập và công khai phí ngân hàng của Sở GD-ĐT TP.HCM là một bước tiến tích cực trong việc khuyến khích sự minh bạch và công bằng trong giáo dục. Tỷ lệ tăng học phí không quá 10% đối với giáo dục mầm non và phổ thông cũng như không quá 15% đối với các dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo là một biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo sự cân đối giữa chất lượng và giá trị học phí.

Việc yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đa dạng hóa các kênh thanh toán cũng là một điểm đáng chú trọng. Điều này giúp phụ huynh và học sinh có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện hơn trong việc thanh toán học phí và các khoản thu khác. Đặc biệt, không tạo lợi thế cho bất kỳ ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào làm hạn chế đối với phụ huynh và học sinh. Tôi cũng đánh giá cao việc tăng cường quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dùng.

Tôi khuyến khích việc tổng hợp các mức phí cụ thể và công khai trên website trường, Sở GD-ĐT, để phụ huynh và học sinh có thể lựa chọn các kênh thanh toán miễn phí hoặc phù hợp với tài chính của mình. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và sự tiện lợi cho người dùng.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top