Trường Đại học vô điều kiện không thay đổi danh sách sinh viên trúng tuyển chính thức

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã yêu cầu các trường Đại học, học viện, trường Đại học, trường sĩ quan có đào tạo ngành giáo dục mầm non tuân thủ quy chế tuyển sinh hiện hành. Các trường cần rà soát lại đề án tuyển sinh và thông tin đăng ký, đảm bảo các thông tin chính xác và phù hợp với cơ sở dữ liệu đã khai báo. Các trường cần cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức. Các cơ sở đào tạo cũng phải tuân thủ quy định về danh sách trúng tuyển. Trước ngày 22/8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển.

Chia sẻ về công tác tuyển sinh ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2023

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT, công tác tuyển sinh Đại học (ĐH) và Cao đẳng (CĐ) ngành giáo dục mầm non năm 2023 sẽ được tiến hành theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các trường ĐH, học viện, trường ĐH và trường sĩ quan có đào tạo trình độ ĐH và trường CĐ tuyển sinh ngành giáo dục mầm non nghiêm túc thực hiện quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ.

Theo đó, các trường cần rà soát lại đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển để đảm bảo các thông tin như chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, bài thi, môn thi được nhân hệ số khi xét tuyển, tiêu chí phụ, các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung nếu có… phải chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh.

Trường ĐH tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức - Ảnh 1.
Trước 17 giờ ngày 22.8, các trường ĐH sẽ công bố điểm trúng tuyển

Các trường cũng cần cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển theo xét tuyển thẳng, hoặc đạt điều kiện sơ tuyển lên hệ thống. Bên cạnh đó, trong trường hợp trường mở thêm ngành và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới mở, hoặc lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành, cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát danh sách thí sinh đã thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển như đã thông báo, trường cần thông báo kịp thời cho thí sinh biết và có phương án hỗ trợ.

Năm 2023, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành. Vì vậy, các trường có sử dụng phần mềm riêng để xét tuyển và sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển, Bộ GD-ĐT yêu cầu phần mềm phải xét tuyển tất cả các phương thức, tổ hợp cho thí sinh theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành, nhóm ngành đào tạo của trường mình. Nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký, thì trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại trường sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20.8. Các trường không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Nhận định của Trường Việt Nam về bài viết:

Theo Bộ GD-ĐT, trong công tác tuyển sinh ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2023, các trường được yêu cầu tuân thủ quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ. Cụ thể, các trường phải rà soát lại đề án tuyển sinh và thông tin đăng ký xét tuyển để đảm bảo chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh. Đồng thời, nhà trường phải cập nhật chính xác danh sách thí sinh trúng tuyển và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu rà soát danh sách thí sinh đã thông báo đủ điều kiện trúng tuyển và thông báo kịp thời cho thí sinh biết và có phương án hỗ trợ nếu thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển như đã thông báo. Đối với các trường sử dụng phần mềm riêng để xét tuyển, Bộ GD-ĐT yêu cầu phần mềm phải xét tuyển tất cả các phương thức, tổ hợp theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm xác định chỉ tiêu và điểm trúng tuyển vào các ngành, nhóm ngành đào tạo của trường mình. Trường và cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức, danh sách này là kết quả sau khi hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển đã lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20.8.

5/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top