Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức Ngày hội bảo vệ an ninh toàn dân Tổ quốc

Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm 2023 nhằm tôn vinh và khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trường cũng thường xuyên giáo dục sinh viên về các vấn đề an ninh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các kế hoạch và biện pháp bảo đảm an ninh trật tự cũng được thực hiện đều đặn tại trường. Trường cũng phối hợp với công an địa phương để quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú.

Trường đại học Quy Nhơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hoạt động này cũng nhằm phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại học Quy Nhơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 1.
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại Trường Đại học Quy Nhơn

Để bảo vệ an ninh trật tự, Trường đại học Quy Nhơn thường xuyên giáo dục sinh viên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Hàng năm, trường cũng ban hành các kế hoạch về bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự; kế hoạch sinh hoạt công dân đầu khóa; các văn bản phân công trực các ngày lễ, tết. Đây là những biện pháp quan trọng giúp duy trì an ninh trong toàn trường.

Trường đại học Quy Nhơn cũng tiến hành kiểm tra công tác an ninh trật tự trong toàn trường và phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn trong quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú. Điều này đảm bảo an toàn và trật tự một cách hiệu quả trong cả khuôn viên trường và khu vực xung quanh trường.

Thông qua các website, các trang mạng xã hội, các tổ chức Đoàn, Hội…, Trường đại học Quy Nhơn cũng luôn tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành pháp luật cho viên chức, người lao động và sinh viên trong toàn trường. Điều này đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng trường học đều hiểu và tuân thủ những quy định pháp luật, góp phần xây dựng một môi trường an toàn, văn minh và phát triển cho tất cả.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Trường Đại học Quy Nhơn năm 2023 là một hoạt động quan trọng để ghi nhận và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trường đại học Quy Nhơn không chỉ giáo dục sinh viên về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn giáo dục pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội. Qua các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền và giáo dục, Trường đại học Quy Nhơn đảm bảo việc chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động và sinh viên.

5/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top