Xét lại sử dụng chứng chỉ IELTS để tính điểm và miễn thi tốt nghiệp THPT

Tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, vấn đề tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đã được đánh giá. Hiện tại, công tác quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ còn lộn xộn và chưa được chú trọng. Việc không tuân thủ quy định đã gây ra tình trạng lộn xộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi, đặc biệt là học sinh THPT. Trong năm 2023, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài để xét miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu lại mức độ ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét miễn thi và tính điểm ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 do Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM chiều qua (24.8), vấn đề tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài đã được đánh giá và trao đổi.

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn lộn xộn

Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 15.8.2023, Bộ GD-ĐT đã ban hành 45 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đối với 6 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Trung); 11 cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của nước ngoài và 95 lượt cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của Việt Nam với 137 địa điểm thi trên toàn quốc.

Được biết, hiện nay lĩnh vực liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn được thực hiện theo Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ và thông tư số 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, Cục Quản lý chất lượng đánh giá việc tuân thủ quy định này chưa được chú trọng.

Theo PGS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, trong năm học 2022- 2023, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài từng bước đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương không thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT trong công văn về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. Cụ thể, nhiều đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ này sau ngày 10.9.2022 khi chưa được Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, thiếu tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi, nhất là đối với học sinh THPT sử dụng các chứng chỉ này trong việc miễn bài thi ngoại ngữ trong thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Sẽ nghiên cứu lại

Được biết, năm 2023, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (cấp trước ngày 10.9.2022 và sau ngày 11.11.2022) để xét miễn thi ngoại ngữ theo quy định. Chẳng hạn, thí sinh có IELTS từ 4.0 trở lên hoặc TOEIC 310-335 hoặc tương đương được xét miễn thi và tính điểm 10 tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ.

Bộ GD-ĐT quy định về thời gian như trên sau khi hoãn thi IELTS ở Việt Nam đầu tháng 11.2022 do các đơn vị lúc bấy giờ vẫn tổ chức thi và cấp chứng chỉ dù chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép.

Chính vì vậy, ông Chương cho biết sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu để xem xét lại mức độ ưu tiên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét miễn thi ngoại ngữ và tính điểm ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là một trong những yếu tố để chúng ta hội nhập nên không thể không có. Tuy nhiên, chúng ta phải bàn thêm việc dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế thi ở mức độ nào là hợp lý”, PGS-TS Huỳnh Văn Chương chia sẻ.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Theo quan điểm của mình, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thực sự còn lộn xộn và chưa được quản lý đầy đủ. Mặc dù đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ, tuy nhiên, nhiều đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ này đã không tuân thủ đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, tình trạng lộn xộn đã xảy ra và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi, đặc biệt là học sinh THPT sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ và tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu lại về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và xem xét mức độ ưu tiên chính sách miễn thi và tính điểm thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD-ĐT cần đảm bảo hiệu quả và công bằng cho học sinh trong việc sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

5/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top