Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM các trường đảm bảo cung cấp sách giáo khoa cho năm học mới

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu các trường đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới. Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu của phương pháp dạy học. Các trường cũng được yêu cầu tăng cường công tác trao đổi và hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Ngoài ra, các trường cần sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

Sau nhiều ngày triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới, ngày 10.8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đến các trường phổ thông để triển khai tổ chức hoạt động đầu năm học 2023-2024. Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề nghị các trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục hiệu quả cho học sinh.

Cụ thể, các trường được yêu cầu xây dựng phương án thực hiện môn lựa chọn, các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp và điều kiện thực tế của nhà trường. Đồng thời, các trường cần đăng ký nhu cầu và thực hiện tuyển dụng giáo viên các môn học còn thiếu, nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Đối với các môn học có nội dung lựa chọn như công nghệ, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, các trường cần xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học, nhằm đáp ứng sự lựa chọn của học sinh. Đối với những trường hợp đặc biệt, khi học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn hoặc cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng sẽ xem xét và quyết định theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, các trường cần tăng cường công tác trao đổi và hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng kiểm tra. Đồng thời, cần thực hiện đánh giá học sinh theo hướng chuyển đổi mục tiêu dạy học từ tiếp cận kiến thức sang tiếp cận hình thành năng lực, phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn.

Để tạo hiệu quả trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường thiết lập các hình thức thông tin và liên lạc, cũng như tăng cường thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, cần hướng dẫn phụ huynh học sinh và học sinh chuẩn bị điều kiện học tập thích ứng với việc nhà trường triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, trường học cần đẩy mạnh tổ chức dạy học trên lớp kết hợp với học tập trực tuyến qua các hệ thống quản lý học tập hiệu quả.

Các trường cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Đồng thời, cần thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục từ tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực học sinh.

Trong quá trình triển khai hướng dẫn các trường chuẩn bị cho năm học mới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã nhấn mạnh về việc các trường cần quan tâm đến công tác phát hiện học sinh có tư chất thông minh, có kỹ năng tự học, yêu thích và có kỹ năng nghiên cứu khoa học, đồng thời đạt kết quả xuất sắc trong học tập và có năng khiếu đặc biệt. Điều này nhằm tạo điều kiện nâng cao giáo dục mũi nhọn và phát triển tài năng cho học sinh.

Như vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu các trường đảm bảo việc triển khai kế hoạch giáo dục cho năm học mới một cách chuẩn xác và hiệu quả. Đồng thời, cần chú trọng đến việc phát hiện và phát triển những học sinh có tư chất và năng khiếu đặc biệt. Hy vọng việc triển khai các biện pháp này sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

Nhận định của Trường Việt Nam về bài viết:

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới để đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực. Các trường cũng cần xây dựng phương án thực hiện môn lựa chọn và các cụm chuyên đề học tập phù hợp với định hướng nghề nghiệp và điều kiện thực tế của nhà trường. Các trường cần tăng cường trao đổi, hỗ trợ và đối thoại để tháo gỡ những vướng mắc trong việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường tăng cường thông tin, liên lạc và thực hiện chuyển đổi số để tăng cường sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường. Các trường cần sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top