Nguyên tố Nb là gì trong Hóa Học

Nb là gì?

Nguyên tố Nb trong hóa học là niobium (Nb).

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố niobium là Nb.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố Nb là niobium.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Nb là 41.
Chu kỳ:Chu kỳ nguyên tử trong hóa học là sự sắp xếp các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số hiệu nguyên tử. Mỗi chu kỳ được đánh số từ 1 đến 7 và bắt đầu bằng một kim loại kiềm. Mỗi chu kỳ tương ứng với một lớp electron trong cấu trúc electron của các nguyên tử. Chu kỳ 1 bao gồm các nguyên tố từ hidro (H) đến heli (He). Chu kỳ 2 bao gồm các nguyên tố từ lit (Li) đến neon (Ne). Chu kỳ 3 bao gồm các nguyên tố từ natri (Na) đến argon (Ar). Tương tự, các chu kỳ tiếp theo cũng có cấu trúc tương tự. Trong mỗi chu kỳ, số lượng electron trong cấu trúc electron của các nguyên tử tăng dần từ trái sang phải. Điều này dẫn đến sự tăng dần của tính kim loại từ trái sang phải trong chu kỳ. Trong một chu kỳ cụ thể, tính kim loại giảm dần theo từ trên xuống dưới. Điều này được thể hiện bởi các nguyên tố nằm ở cùng một chu kỳ có khả năng tạo ion dương tương tự nhau. Trong các chu kỳ, cấu trúc electron của các nguyên tử có tính chất tương tự và theo một mẫu cụ thể. Ví dụ, trong chu kỳ 2, tất cả các nguyên tố đều có cấu trúc electron là 2s^2 2p^6. Trong chu kỳ 3, tất cả các nguyên tố có cấu trúc electron là 3s^2 3p^6. Chu kỳ nguyên tố hóa học là một mô hình quan trọng để hiểu và dự đoán tính chất hóa học của các nguyên tố. Nó cung cấp thông tin về cấu trúc electron và tính chất hóa học của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và là một công cụ quan trọng trong nghiên cứu và ứng dụng hóa học.
Nhóm nguyên tố:Nb thuộc nhóm nguyên tố 5B trong bảng tuần hoàn. Nhóm nguyên tố 5B, còn được gọi là Nhóm Nitơ (N) hay Nhóm Boron (B), bao gồm các nguyên tố boron (B), nhôm (Al), galium (Ga), indium (In) và Tim (Tl). Nhóm này có một số đặc điểm hóa học đáng chú ý:
1. Sự tăng dần của metalicity: Từ boron (B) đến aluminum (Al), các nguyên tố trong nhóm này tăng dần tính kim loại. Boron là một bán kim loại, trong khi aluminum có tính kim loại tương đối tốt.
2. Tính chất hợp kim: Nhóm 5B giữ một vai trò quan trọng trong hợp kim, đặc biệt là trong nhóm các hợp kim nhôm. Al và các hợp chất nhôm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, chẳng hạn như trong sản xuất nhôm, các hợp kim nhôm-chì, nhôm-kẽm, và nhôm-sắt.
3. Đặc tính phi kim: Các nguyên tố tim (Tl) và indium (In) có tính chất phi kim mạnh. Tl có thể tạo ra các hợp chất có màu vàng tươi và thường được sử dụng trong các ứng dụng điện tử và được dùng trong vôi tảo màu. In cũng được sử dụng rộng rãi trong công nghệ điện tử, điển hình là ứng dụng trong vi mạch và màn hình LCD.
4. Tính nhiễm độc: Một số nguyên tố trong nhóm 5B có tính chất nhiễm độc. Ví dụ, boron (B) và các hợp chất của nó có thể gây ra tác động độc hại cho hệ thần kinh, trong khi tim (Tl) có thể gây hiệu ứng độc hại cho tim và hệ thống tiêu hóa.
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố Nb (niobium) là 92,9064 g/mol.
Số Oxy hóa:Số oxy hóa của nguyên tố Nb (niobium) có thể là -1, -2, +1, +2, +3, +4, +5, và +6.
Cấu hình electron (e):Nguyên tố Nb là nguyên tố niobium trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tố Nb là [Kr] 5s^2 4d^3. Trong đó [Kr] đại diện cho cấu hình electron tương đương của hạt nhân trước đó, 5s^2 là cấu hình electron của phân lớp năng lượng 5s và 4d^3 là cấu hình electron của phân lớp năng lượng 4d.
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng của nguyên tố Nb là 8,57 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố Nb là nguyên tố hóa học có ký hiệu của Niobium trong bảng tuần hoàn. Trạng thái của nguyên tố Nb phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Ở điều kiện bình thường, Nb thường tồn tại dưới dạng kim loại, cụ thể là niobium thể kim loại. Điểm đặc biệt về nguyên tố Nb là khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ. Với khả năng này, Nb thường được sử dụng để làm vỏ chất liệu bên trong cho pin lithium-ion, chịu được các điều kiện môi trường axit mạnh, trong đó Nb được bao bọc với hợp chất như NbO2, Nb2O5 để tạo một lớp bảo vệ chống ăn mòn.
Nguyên tố Nb thuộc nhóm nguyên tố 5B trong bảng tuần hoàn

Tính chất hóa học của Nb

Nguyên tố Nb, còn được gọi là niobium, có các tính chất hóa học sau:

 1. Trạng thái oxi hóa: Nb có thể có các trạng thái oxi hóa từ -3 đến +5, nhưng trạng thái phổ biến nhất là +5.
 2. Tính chất kim loại: Nb là một kim loại có màu ánh kim xám, có độ cứng và độ dẻo cao. Nó có điểm nóng chảy là 2.468°C và điểm sôi là 4.491°C.
 3. Độ bền hóa học: Với tính chất bền vững, Nb không bị ảnh hưởng bởi không khí ở nhiệt độ thường và không hoà tan trong nước.
 4. Tác dụng với axit: Nb không phản ứng với axit sunfuric hoặc axit hydrocloric ở nhiệt độ thường, nhưng có thể phản ứng với axit nitric.
 5. Tác dụng với chất oxi hóa: Nb có thể phản ứng với oxy tạo ra NbO2 ở nhiệt độ cao và chuyển thành màu xanh dương nhạt.
 6. Tác dụng với halogen: Nb có thể phản ứng với halogen như clor, brom và iod để tạo thành hợp chất halogenure của Nb, ví dụ như NbCl5.
 7. Tác dụng với hợp chất khác: Nb có thể tạo phức với các hợp chất vô cơ khác như axit phosphoric, silicat, borat, sulfat và halogenat.
Xem thêm:  Nguyên tố Li là gì trong Hóa Học

Nguyên tố Nb được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, như là thành phần của hợp kim cường lực cao, hợp kim chống ăn mòn, và trong các mạch điện.

Phản ứng của kim loại với Nb

Kim loại chuyển tiếp Nb (niobi) thực ra không phản ứng một cách quá mạnh với nhiều nguyên tố khác. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, nó có thể có phản ứng với một số nguyên tố nhất định. Dưới đây là một số phản ứng của nguyên tố Nb với một số nguyên tố:

1. Phản ứng với oxi (O2): Niobi có thể phản ứng với oxi trong không khí tạo thành oxit niobi (Nb2O5). Đây là một oxit không màu, rắn, có tính tan trong nước kém. Phản ứng diễn ra như sau:

 • 2Nb + 5/2O2 → Nb2O5

2. Phản ứng với axit: Niobi có thể phản ứng với axit đặc, như axit nitric (HNO3) hoặc axit điện li (HCl), tạo thành các muối niobi. Ví dụ, phản ứng với axit nitric là:

 • 2Nb + 10HNO3 → 2Nb(NO3)5 + 5H2O

Phản ứng với axit điện li cũng tương tự như trên.

3. Phản ứng với halogen: Niobi cũng có thể phản ứng với các halogen như clor (Cl2) hoặc brom (Br2), tạo thành các hợp chất halogenua của niobi. Ví dụ, phản ứng với clor là:

 • 2Nb + 3Cl2 → 2NbCl3

Tuy nhiên, nguyên tố Nb chủ yếu không phản ứng mạnh với nhiều nguyên tố khác, và nó thường được sử dụng trong các hợp kim để tăng cường độ cứng và chịu nhiệt của các vật liệu.

Phản ứng của phi kim với Nb

Phản ứng của phi kim với nguyên tố Nb là không phản ứng. Nguyên tố Nb (niobi) thuộc nhóm 5 trong bảng tuần hoàn, là một kim loại chuyển tiếp. Kim loại chủ yếu tương tác với kim loại, oxit hoặc axit mạnh, trong đó Nb có thể tác động với axit hydrocloric và axit sulfuric. Tuy nhiên, những phi kim, như các nguyên tố trong nhóm 18 như không khí (O, N, H, F), không có khả năng tác động hoặc phản ứng với Nb.

Xem thêm:  Nguyên tố V là gì trong Hóa Học

Phản ứng của Oxit Kim loại với Nb

Oxit kim loại là những hợp chất hóa học được tạo thành khi nguyên tố kim loại tác dụng với oxi. Trong trường hợp này, nguyên tố Nb (niob) tác dụng với oxi để tạo thành oxit niobi (Nb2O5).

Phản ứng của oxi với niob có thể diễn ra dưới dạng phản ứng trực tiếp giữa hai nguyên tố, phản ứng trực tiếp giữa kim loại và oxi:

 • 4Nb (s) + 5O2 (g) -> 2Nb2O5 (s)

Hoặc là phản ứng giữa hydroxit niob và oxi:

 • 2Nb(OH)5 (s) + 5O2 (g) -> 2Nb2O5 (s) + 5H2O (l)

Trong cả hai trường hợp, oxi tác dụng với niob để tạo thành oxit niobi Nb2O5, nơi niob có số oxi hóa là +5. Oxid niobi (V) cũng có thể được tạo thành trong quá trình cháy niob hoặc khi oxi đi qua qua niob ở nhiệt độ cao.

Phản ứng Oxi với Nb

Phản ứng oxi với nguyên tố Nb (Niobi) có thể tạo ra nhiều hợp chất khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện và tỉ lệ phản ứng.

Khi oxi tác động lên Nb, phản ứng chính là tạo ra oxit niobi (Nb2O5). Công thức hóa học của phản ứng này là:

 • 4Nb + 5O2 -> 2Nb2O5

Oxit niobi (Nb2O5) là một chất rắn màu trắng, không tan trong nước. Nó có tính chất chịu nhiệt tốt và thường được sử dụng trong sản xuất gốm sứ và sơn chịu nhiệt.

Ngoài ra, phản ứng oxi với niobi cũng có thể tạo ra các oxit niobi khác như NbO2 và NbO. Tuy nhiên, các oxit này thường không phổ biến và ít được sử dụng trong ứng dụng thực tế.

Nguyên tố Nb là nguyên tố hóa học có ký hiệu của Niobium trong bảng tuần hoàn
Nguyên tố Nb là nguyên tố hóa học có ký hiệu của Niobium trong bảng tuần hoàn

Tính chất vật lý của Nb

1. Nguyên tử số: 41

2. Khối lượng nguyên tử: 92,906 g/mol

3. Mật độ: 8,57 g/cm3

4. Điểm nóng chảy: 2477°C

5. Điểm sôi: 4744°C

Hóa trạng: Nb là một kim loại có màu xám sáng, có cấu trúc tinh thể cơ bản là hình lập phương gọn, dẻo và có độ cứng trung bình. Nb có tính ổn định hóa học cao và khá chống ăn mòn. Nguyên tố Nb không phản ứng với nước, hỗn hợp axit nồng như axit sunfuric, axit clohidric và axit nitric. Tuy nhiên, nó phản ứng với axit fluorhydric.

Điều chế Nb trong phòng thí nghiệm

Nguyên tố Nb (niobium) có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm thông qua các phương pháp sau:

1. Phương pháp điện phân: Sử dụng điện phân để chế tạo Nb từ hợp chất NbCl5. Ta đặt một điện cực cathode (vật liệu dẫn điện tốt như đồng) và một điện cực anode (vất liệu carbon hoặc graphite) vào trong một chất lỏng chứa NbCl5 điện phân. Khi dòng điện chạy qua, các ion Nb5+ sẽ được khử thành Nb kim loại tren cathode.

2. Phương pháp xử lý Nb từ Nb2O5: Nhưng NbO5 có thể được chuyển đổi thành NbO2 thông qua quá trình khử. Tiếp theo, NbO2 có thể tiếp tục được khử thành Nb bằng cách trộn với hydrocacbon và nung ở nhiệt độ cao trong không khí.

3. Phương pháp aluminothermic: Sử dụng phản ưng aluminothermic, trong đó một hợp chất của Nb được trộn với bột nhôm. Khi hợp chất này được nung chảy, nhôm sẽ khử Nb thành nguyên tố Nb và tạo ra nhôm oxit là sản phẩm thải.

Các phương pháp trên chỉ là một số cách điều chế Nb trong phòng thí nghiệm phổ biến. Tuy nhiên, việc điều chế nguyên tố Nb yêu cầu các thiết bị và quy trình phức tạp, nên thường được tiến hành trong các nhà máy sản xuất công nghiệp chuyên dụng.

Điều chế Nb trong công nghiệp

Nguyên tố Nb (niobium) được điều chế trong công nghiệp thông qua quá trình khai thác và chế biến khoáng sản niobium. Công nghệ điều chế nguyên tố Nb bao gồm các bước chính sau:

1. Khai thác khoáng chất niobium: Niobium chủ yếu được tìm thấy trong khoáng chất pyrochlore, columbite và tantalite. Quá trình khai thác bao gồm việc đào lấy khoáng chất từ mỏ và tách riêng niobium từ các thành phần khác.

2. Vật liệu đầu vào: Khi đã thu được khoáng chất niobium, nó cần được xử lý để tách riêng niobium. Các vật liệu đầu vào bao gồm quặng niobium và chất puratản.

3. Tiền xử lý: Quặng niobium phải trải qua một loạt các bước tiền xử lý trước khi nó được chế biến thành niobium tinh khiết. Các bước này bao gồm nghiền và xử lý hóa chất để loại bỏ các tạp chất và tách riêng niobium từ các thành phần khác trong quặng.

4. Xử lý chính: Sau khi tiền xử lý, quặng niobium được xử lý bằng phương pháp thiêu kết hoặc điện phân. Phương pháp thiêu kết bao gồm gia nhiệt quặng với các chất quản lý để tạo ra một hợp kim tinh khiết niobium. Phương pháp điện phân sử dụng nguồn điện để tách riêng niobium.

5. Tinh chế: Sau khi đã được tạo ra, Nb tinh khiết một phần có thể được tinh chế thông qua quá trình khác nhau như tinh chế hơi hoặc tinh chế điện.

6. Chế biến thành sản phẩm: Nb tinh khiết được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, bao gồm chế tạo kim loại, sản xuất hợp chất niobium và các ứng dụng công nghệ cao như thiết bị y tế và động cơ phản lực. Quá trình này thường bao gồm gia công, đúc, rèn và công nghệ mạ.

Tuy quá trình chế tạo Nb trong công nghiệp có nhiều bước phức tạp, nhưng nguyên tố này chủ yếu được tách riêng và chế biến từ các nguồn khoáng sản, và ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp.

Nguyên tố Nb được điều chế trong công nghiệp còn có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác như ô tô, sản xuất giấy, hóa dược và điện giải điện hóa
Nguyên tố Nb được điều chế trong công nghiệp còn có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác như ô tô, sản xuất giấy, hóa dược và điện giải điện hóa

Ứng dụng của Nb trong cuộc sống

Nguyên tố Nb (niobium) có một số ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

1. Ngành điện tử: Nb được sử dụng làm một thành phần quan trọng trong các chip điện tử và thiết bị bán dẫn. Nó giúp cải thiện hiệu suất và tăng độ bền của các thiết bị điện tử.

2. Ngành vật liệu: Nb được sử dụng để tạo ra các vật liệu cường độ cao, chẳng hạn như hợp kim Nb-Ti. Các hợp kim này được sử dụng để sản xuất dây dẫn siêu dẫn, có ứng dụng trong các máy bay, tàu thủy, viễn thông và các hệ thống năng lượng.

3. Ngành y học: Nb có thể được sử dụng trong nha khoa để tạo ra các kết cấu như cầu răng hoặc vòng kẹp. Nó cũng được sử dụng trong các bộ phận nhân tạo, như các khung chân giả hoặc khung xương nhân tạo.

4. Ngành hàng không và vũ trụ: Nb được sử dụng trong việc xây dựng các cánh tàu con thoi và các thành phần khác của các tàu vũ trụ, nhờ vào các tính chất cơ học và chịu nhiệt của nó.

5. Ngành hạt nhân: Nb được sử dụng trong việc tạo ra các thiết bị cần chịu được cực đại neutron, như trong việc xây dựng công cụ vật liệu hạt nhân.

6. Công nghệ môi trường: Nb có thể được sử dụng làm chất xúc tác trong các ứng dụng khử oxy hóa, như loại bỏ chất ô nhiễm từ nước hoặc không khí.

Ngoài ra, nguyên tố Nb được điều chế trong công nghiệp còn có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác như ô tô, sản xuất giấy, hóa dược và điện giải điện hóa.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố Nb

Nguyên tố Nb là từ viết tắt của niobi (tiếng Anh: niobium), có số nguyên tử là 41 và thuộc nhóm 5A trong bảng tuần hoàn. Dưới đây là những điều cần lưu ý về nguyên tố Nb:

1. Tính chất vật lý: Nb là một kim loại màu trắng xám và có độ cứng cao. Nó có điểm nóng chảy là 2.468 °C và điểm sôi là 4.744 °C. Nb cũng có khối lượng riêng cao và có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

2. Tính chất hóa học: Nb có tính chất hóa học ổn định và không dễ bị oxi hóa. Nó khá kháng axit và không bị ăn mòn bởi axit sulfuric, axit hydrochloric hay axit nitric. Nb tạo ra các hợp chất hóa học chủ yếu là các hợp chất oxi.

3. Ứng dụng: Một ứng dụng quan trọng của Nb là trong ngành công nghiệp sản xuất thép hợp kim. Nb được sử dụng làm chất chống ăn mòn và tạo đồng nhất của thép. Nb cũng được sử dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử và các phương tiện không gian do khả năng chịu nhiệt độ cao.

4. Sự phát hiện và công nghệ: Nb được phát hiện bởi nhà hóa học Charles Hatchett vào năm 1801 và được đặt tên theo tên núi nơi mẫu vật ban đầu được tìm thấy. Công nghệ sản xuất Nb được tiến hành bằng cách tái chế từ các sản phẩm tiêu thụ như thép phế liệu.

5. Tồn tại tự nhiên: Nb không tự nhiên mà thường tồn tại dưới dạng các hợp chất với các nguyên tố khác. Nó có sẵn trong khoáng vật columbite, tantalite và pyrochlore.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top