Nguyên tố Re là gì trong Hóa Học

Re là gì?

Nguyên tố Re trong hóa học là Rheni (Ruthenium).

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố Rhenium là Re.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố Re là Rhenium.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Re là 75.
Chu kỳ:Chu kỳ nguyên tố hóa học (còn được gọi là chu kỳ hóa trị) là một mô hình để phân loại các nguyên tố hóa học trên bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn được chia thành 7 chu kỳ, mỗi chu kỳ đại diện cho một lớp electron hoàn toàn mới. Mỗi chu kỳ bắt đầu bằng một nguyên tố kiềm (nguyên tố thuộc nhóm IA) và kết thúc bằng một nguyên tố halogen (nguyên tố thuộc nhóm VIIA). Trên mỗi chu kỳ, số electron ngoài cùng tăng từ trái qua phải, từ 1 đến 8, và số ô chứa electron trên mỗi chu kỳ cũng tăng dần, từ 2 đến 18.
Ví dụ, chu kỳ 1 của bảng tuần hoàn bắt đầu với nguyên tố hidro (H) và kết thúc với nguyên tố flor (F). Trong chu kỳ này, số electron ngoài cùng tăng từ 1 lên 2, và tổng số ô chứa electron là 2. Chu kỳ 2 bắt đầu với nguyên tố lithium (Li) và kết thúc với nguyên tố neon (Ne). Số electron ngoài cùng tăng từ 2 lên 8, và tổng số ô chứa electron là 8. Như vậy, các chu kỳ tiếp theo sẽ có tổng số ô chứa electron là 8, tuy nhiên, số electron ngoài cùng vẫn tiếp tục tăng dần từ 1 đến 8.
Chu kỳ 3 bắt đầu bằng nguyên tố natri (Na) và kết thúc bằng nguyên tố argon (Ar). Chu kỳ 4 bắt đầu bằng nguyên tố kali (K) và kết thúc bằng nguyên tố krypton (Kr). Và như vậy, chu kỳ 5, 6 và 7 tiếp tục theo quy luật tương tự.
Trong mỗi chu kỳ, các nguyên tử có cùng số phân tử như nhau và có các tính chất hóa học tương tự. Vì vậy, chu kỳ nguyên tố hóa học là cách phân loại các nguyên tố hóa học theo cấu trúc electron và tính chất hóa học của chúng.
Nhóm nguyên tố:Re thuộc nhóm nguyên tố halogen (hay nguyên tố diệp lục) trong bảng tuần hoàn. Nhóm halogen bao gồm các nguyên tố flô, clo, brom, iod và astato. Các nguyên tố trong nhóm này đều có cấu trúc electron ngoài cùng là 7 electron, nên chúng có xu hướng tạo liên kết ion hoặc liên kết cộng hóa trị bằng việc nhận 1 electron để điền vào cấu trúc electron không đầy đủ của mình. Các halogen đều có tính chất oxi hóa mạnh, có khả năng giảm một số hiđrua, nước và natri hidroxit. Đặc biệt, clo và brom được sử dụng để khử trùng nước do khả năng giết chết vi khuẩn, virus và các hợp chất hữu cơ. Các halogen cũng thường tham gia vào các phản ứng oxi hóa, rất phù hợp cho việc tạo các hợp chất hữu cơ, bao gồm các chất diệp lục và chất tạo màu.
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố Re (ruthenium) là 186.207.
Số Oxy hóa:Số oxy hóa của nguyên tố Re có thể là từ -3 đến +7, tùy thuộc vào các hợp chất mà nó tham gia.
Cấu hình electron (e):Cấu hình electron của nguyên tử Rhenium (Re) là [Xe] 4f¹⁴ 5d⁵ 6s².
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng của nguyên tố Re (Rhenium) là khoảng 21,02 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố Re (Rhenium) có trạng thái tự nhiên chủ yếu là dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy của Re là 3.180 °C và nhiệt độ sôi là 5.627 °C. Điểm đặc biệt của Rhenium là nó có một trong những mật độ cao nhất và điểm nóng chảy cao nhất trong tất cả các nguyên tố hóa học. Ngoài ra, Re cũng có khả năng chịu được áp suất cao và khá bền vững trong môi trường ăn mòn.
Nguyên tố Re trong hóa học là ký hiệu của Rheni (Ruthenium)

Tính chất hóa học của Re

Nguyên tố Re (Rhenium) có các tính chất hóa học sau:

Xem thêm:  Nguyên tố N là gì trong Hóa Học

1. Kim loại chuyển tiếp: Rhenium là một kim loại chuyển tiếp thuộc nhóm 7 và chu kỳ 6 của bảng tuần hoàn.

2. Tính oxi hoá: Rhenium có thể có các trạng thái oxi hoá từ -3 đến +7. Trạng thái oxi hoá chủ yếu là +4, +6 và +7.

3. Điểm nóng chảy và sôi cao: Điểm nóng chảy của Rhenium là 3186°C và điểm sôi là 5596°C, là một trong những kim loại có điểm nóng chảy và sôi cao nhất.

4. Khả năng độc: Rhenium không có khả năng độc đối với con người và không có vai trò sinh học quan trọng.

5. Tính chất hóa học đa dạng: Rhenium tương tác với nhiều nguyên tố khác và tạo thành nhiều hợp chất hóa học khác nhau. Rhenium có thể tạo thành các hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ phức tạp.

6. Độ bền cao: Rhenium có độ bền cao, chịu được điều kiện môi trường cực kỳ khắc nghiệt như nhiệt độ cao và môi trường oxi hoá mạnh.

Vì các tính chất đặc biệt của nó, Rhenium được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất đèn sợi tóc, nhiên liệu tên lửa, điện cực của pin tái sạc và xúc tác trong quá trình hóa học.

Phản ứng của kim loại với Re

Kim loại có thể phản ứng với nguyên tố Re (Re = reni) để tạo ra các hợp chất kim loại-re. Ví dụ, phản ứng giữa nhôm (Al) và reni (Re) có thể tạo ra hợp chất AlRe. Tuy nhiên, các phản ứng này thường không phổ biến và không được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

Phản ứng của phi kim với Re

Nguyên tố Re là một kim loại chuyển tiếp trong bảng tuần hoàn, do đó, nó có khả năng tạo ra các hợp chất với các phi kim khác.

Một phản ứng phổ biến của Rhenium là phản ứng với halogen (F, Cl, Br, I). Rhenium có thể tạo thành các hợp chất halogen như ReF7, ReCl6, ReBr5 và ReI6. Những hợp chất này có ý nghĩa quan trọng trong các phản ứng hóa học khác nhau và có thể được sử dụng làm chất xúc tác trong các quá trình hóa học.

Ngoài ra, Rhenium cũng có thể tạo thành các hợp chất với các nguyên tố không kim khác như lưu huỳnh, oxy và carbon. Ví dụ, hợp chất Re2(SO4)7 có thể được tạo thành khi Rhenium phản ứng với axit sulfuric. Hợp chất này được sử dụng làm chất xúc tác trong một số phản ứng hóa học.

Các phản ứng khác của Rhenium với phi kim bao gồm phản ứng với nitơ (tạo thành hợp chất nitrate), phản ứng với hiđrô (tạo thành hợp chất hydride), và phản ứng với các nhóm chức hữu cơ như axit cacboxylic. Tuy nhiên, các phản ứng này không phổ biến và ít được nghiên cứu so với phản ứng với halogen.

Phản ứng của Oxit Kim loại với Re

Phản ứng của Oxit Kim loại với nguyên tố Re phụ thuộc vào loại oxit và điều kiện phản ứng.

Theo thường thức, oxit của các kim loại có thể phản ứng với nguyên tố Re để tạo ra muối kim loại.

Ví dụ, oxit của Nhôm (Al2O3) có thể phản ứng với Re để tạo ra muối đúng là Re2O7 và Al2O3. Quá trình phản ứng có thể được diễn tả theo phương trình sau:

2 Al2O3 + 7 Re -> 3 Re2O7 + 4 Al

Tuy nhiên, phản ứng này yêu cầu sự nhiệt độ cao và điều kiện phản ứng đặc biệt để xảy ra thành công.

Chú ý rằng các oxit khác của kim loại khác cũng có thể phản ứng với Re theo một số phản ứng tương tự, tùy thuộc vào các yếu tố như tính chất của oxy hóa khác nhau và các điều kiện phản ứng cụ thể.

Phản ứng Oxi với Re

Phản ứng oxi với nguyên tố re có thể tạo ra nhiều hợp chất khác nhau. Một trong những phản ứng phổ biến là phản ứng oxi hóa của oxi với re, tạo ra oxit re (ReOx). Ví dụ, khi nguyên tố re tác động với oxi, ta có thể có các phản ứng sau:

Xem thêm:  Nguyên tố V là gì trong Hóa Học

2 Re + 3 O2 -> 2 ReO3 (oxit re(VI))
2 Re + 5 O2 -> 2 Re2O5 (oxit re(V))

Trên thực tế, nguyên tố re thường không tác động trực tiếp với oxi trong điều kiện thông thường, do đó phản ứng này thường được tiến hành trong điều kiện đặc biệt như nhiệt độ và áp suất cao.

Ngoài ra, cũng có thể xảy ra các phản ứng khác nếu như oxi được cung cấp dưới dạng oxit hoặc chất chứa oxi đã kết hợp với nguyên tố re. Ví dụ, khi oxi trong nước (H2O) kết hợp với rhenium (Re), ta có phản ứng sau:

Re + H2O + O2 -> ReO4- + H+

Trên đây là một vài ví dụ về phản ứng oxi với nguyên tố Re. Tuy nhiên, các phản ứng này có thể có nhiều biến thể tùy thuộc vào điều kiện, thành phần và giai đoạn của quá trình phản ứng.

Nguyên tố Re là một kim loại chuyển tiếp trong bảng tuần hoàn hoá học
Nguyên tố Re là một kim loại chuyển tiếp trong bảng tuần hoàn hoá học

Tính chất vật lý của Re

Nguyên tố Re (rhenium) có các tính chất vật lý sau:

1. Khối lượng nguyên tử: 186.207 g/mol

2. Điểm nóng chảy: 3,186°C

3. Điểm sôi: 5,596°C

4. Mật độ: 21.02 g/cm3

5. Màu sắc: Màu xám trắng

6. Bề ngoài: Hình dạng kim loại cứng, bóng

7. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt: Rhenium có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, vượt trội so với nhiều kim loại khác.

8. Phối tử học: Rhenium có thể tạo phức làm cho nguyên tố này được ứng dụng trong công nghệ xúc tác và phân tích hóa học.

9. Điểm nóng chảy cao: Rhenium có điểm nóng chảy rất cao, làm cho nó phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu chịu được nhiệt độ rất cao như đèn cao áp, buồng đốt máy bay phản lực.

10. Điểm sôi cao: Rhenium cũng có điểm sôi cao, giúp nó duy trì tính ổn định và đáng tin cậy trong môi trường nhiệt độ cực cao.

Tóm lại, Rhenium là một kim loại cứng, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ và áp lực cao, và có thể tạo phức trong hóa học.

Điều chế Re trong phòng thí nghiệm

Điều chế nguyên tố Re (rhenium) trong phòng thí nghiệm có thể được thực hiện thông qua phản ứng hóa học sau:

1. Sắp xếp các nguyên tố xung quanh Re: Rhenium thuộc nhóm 7, chu kỳ 6 trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố trước và sau Re trong nhóm và chu kỳ tương đương (đối với chu kỳ 6) là Tc (kỷ nguyên) và Bh (bohrium).

2. Xác định nguyên liệu: Nguyên liệu chính để điều chế Re là calcium perrhenate (Ca(ReO4)2), một hợp chất chứa Re.

3. Chuẩn bị hóa chất và thiết bị: Hóa chất cần chuẩn bị bao gồm Ca(ReO4)2, dung dịch axit sunfuric (H2SO4), dung dịch kali hydroxit (KOH) và các dung dịch khác cần thiết cho các bước phản ứng con. Thiết bị cần chuẩn bị bao gồm bình kín, bình cầu, cốc, nhiệt kế và các thiết bị phân tích định tính và định lượng.

4. Thực hiện các bước phản ứng:
– Bước 1: Hòa tan Ca(ReO4)2 trong dung dịch H2SO4 và đun nóng để tạo thành dung dịch kết tủa rui (RuO4).
– Bước 2: Trộn dung dịch RuO4 với dung dịch KOH và cất phần dung môi nước đi. Sau đó, điều chế ReO2 từ dung dịch còn lại bằng cách tiến hành phản ứng khử.
– Bước 3: Thực hiện phản ứng oxide hóa- khử để chuyển đổi ReO2 thành Re metal bằng cách đun nóng trong khí hydro.

5. Tinh chế sản phẩm: Sản phẩm cuối cùng là nguyên tố Re. Tuy nhiên, để có được Re tinh khiết hơn, các phương pháp tinh chế khác nhau như quá trình điện phân, phản ứng hóa học và quá trình cô quay có thể được thực hiện.

Lưu ý: Các bước cụ thể của quá trình điều chế Re có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp và ứng dụng cụ thể trong phòng thí nghiệm.

Điều chế Re trong công nghiệp

Rhenium (Re) là một nguyên tố quý hiếm và rất hiếm khi được tìm thấy trong tự nhiên. Do đó, quá trình điều chế nguyên tố Re trong công nghiệp rất phức tạp và đòi hỏi các phương pháp khá khó khăn.

Có hai phương pháp chính được sử dụng để điều chế nguyên tố Re trong công nghiệp:

1. Phương pháp khử điện: Phương pháp này bao gồm sử dụng một lò điện để khử các hợp chất giàu Re (như ammonium perrhenate – (NH4)ReO4) thành dạng nguyên tố. Quá trình này thường được thực hiện ở nhiệt độ và áp suất cao để đảm bảo quá trình diễn ra thành công.

2. Phương pháp trao đổi-ion: Phương pháp này liên quan đến sự trao đổi-ion giữa các ion Re với các ion khác trong dung dịch. Trong quá trình này, các hợp chất giàu Re được hòa tan trong dung dịch và sau đó được trao đổi-ion với một chất mang như hợp chất thiếc, sau đó được khử để tạo ra nguyên tố Re.

Cả hai phương pháp trên đều phức tạp và yêu cầu sự kiểm soát kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu suất và chất lượng của quá trình điều chế nguyên tố Re.

Quá trình điều chế nguyên tố Re trong công nghiệp rất phức tạp
Quá trình điều chế nguyên tố Re trong công nghiệp rất phức tạp

Ứng dụng của Re trong cuộc sống

1. Trong y tế: Nguyên tố Re được sử dụng trong nhiều phương pháp chẩn đoán y tế, bao gồm MRI (hình ảnh từ cộng hưởng từ), PET (tomography phát xạ dương), và scintigraphy (hình ảnh phản xạ y-ray).

2. Trong điện tử: Re có xuất hiện trong các hợp chất dẫn điện và hợp kim đặc biệt, và được sử dụng trong sản xuất các bộ nguồn điện tử, transistor, và các thiết bị diode.

3. Trong công nghiệp: Nguyên tố Re được sử dụng trong quá trình sản xuất phình giấy và là một thành phần quan trọng trong các hợp kim chịu nhiệt và chống ăn mòn

4. Trong công nghệ hạt nhân: Re được sử dụng trong các nguồn đèn flash, các thiết bị phát tia x và gamma, và các ứng dụng của cắt pháp và hủy bỏ chất thải hạt nhân.

5. Trong công nghệ viễn thông: Re có thể được sử dụng trong các thiết bị kích thích ánh sáng liên quang và các thiết bị thu/phát sóng quang.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố Re

1. Re là ký hiệu hóa học cho nguyên tố rhenium trong bảng tuần hoàn.

2. Nguyên tố Re có số nguyên tử 75, khối lượng nguyên tử 186.207 g/mol và có số proton là 75.

3. Rhenium là một kim loại chuyển tiếp, có màu bạc trắng và là một trong những kim loại có điểm nóng chảy cao nhất.

4. Nguyên tố Re có mật độ cao và là một trong những kim loại nặng nhất.

5. Re là nguyên liệu quý hiếm và được tìm thấy trong các mỏ molypdenum, đồng thau, niken và cobalt.

6. Rhenium có tính ổn định với nhiều chất khác nhau và chịu được ăn mòn, tăng độ cứng và khả năng chịu nhiệt tốt.

7. Rhenium được sử dụng trong công nghệ hàng không vũ trụ, cảm biến nhiệt độ, mạ điện cực và các ứng dụng y khoa.

8. Rhenium cũng được sử dụng để tạo ra các hợp chất không cứng như axit perrhenic và các hợp chất gốc rhenaten.

9. Nguyên tố Re không có vai trò sinh tồn trong cơ thể người, nhưng có thể gây hại nếu được tiếp xúc lâu dài và trong số lượng lớn.

10. Rhenium có tính hóa học tương tự với các nguyên tố kim loại khác trong nhóm 7 (như mangan và technetium) và có thể tạo ra các hợp chất tương tự.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top