Uuq là gì trong Hóa Học

Trước đây, Uuq (Ununquadium) là một nguyên tố hóa học với ký hiệu hóa học Uuq và số nguyên tử 114 trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố này đã được chính thức xác nhận tồn tại sau nhiều năm nghiên cứu. Uuq thuộc vào nhóm của các nguyên tố transuranium và là một nguyên tố siêu Uranium. Nó được phát hiện vào năm 1998 bởi một nhóm các nhà khoa học tại Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân ở Dubna, Nga.

Tên “Ununquadium” được đặt dựa trên số nguyên tử của nó (114) trong tiếng Latinh, nghĩa là “một một bốn.” Tuy nhiên, sau khi được chấp nhận và công nhận bởi Liên minh Quốc tế Hoá học (IUPAC), nguyên tố này đã được đặt tên chính thức là “Flerovi” (ký hiệu là Fl), để tưởng nhớ đến nhà vật lý Liên Xô Georgy Nikolayevich Flerov, người đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân.

Hiện tại, nguyên tố Uuq không còn tồn tại trong hệ thống của Liên minh Quốc tế Hoá học (IUPAC) và đã được chuyển đổi thành nguyên tố Flerovi (Fl). Điều này thể hiện sự phát triển và sự hiểu biết sâu rộng của khoa học về nguyên tố hóa học trong thế kỷ 21.

5/5 - (2 bình chọn)

Xem thêm:  Nguyên tố Pt là gì trong Hóa Học
Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top