Cập nhật danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (tính đến ngày 30/11/2022)

Bên cạnh danh sách các Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào Tạo còn cập nhật danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (tính đến ngày 30/11/2022).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

File DOCS

File PDF

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top