Các trường tại TP.HCM tiến hành thu học phí học kỳ 1

Vào ngày 27 tháng 10, sau khi UBND TP.HCM thông qua quyết định cho phép các cơ sở giáo dục công lập tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách thu và sử dụng học phí.

Mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Mức thu học phí học kỳ 1 cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên và các cơ sở đào tạo khác áp dụng chương trình giáo dục phổ thông như sau:

Mức thu học phí học kỳ 1 ở các cấp học
Mức thu học phí học kỳ 1 ở các cấp học
  • Học Trực Tiếp: Mức thu học phí là bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022.
  • Học Trực Tuyến (Học Online): Mức thu học phí là 50% mức thu học phí nêu trên.

Chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện các chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên, và những chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022.

Các hướng dẫn cụ thể về việc này được đưa ra trong Công văn số 794 ngày 21.3.2022 và Công văn số 1406 ngày 9.5.2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM sẽ kiểm tra tình hình thu chi

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Lê Hoài Nam, yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND TP.HCM liên quan đến học phí và các quy định về thu chi đầu năm học. Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục thuộc TP.Thủ Đức, các quận, huyện, và các đơn vị trực thuộc để đảm bảo việc thu học phí đúng quy định và không có hiện tượng lạm thu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đề nghị TP.Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, và giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý. Điều này giúp kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu học phí không đúng quy định (nếu có) và đảm bảo rõ ràng về việc quản lý các khoản thu trên địa bàn.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh, các trường học cần phải thông báo mức thu học phí đầy đủ và công khai bằng văn bản đến phụ huynh học sinh. Bộ phận tài vụ của nhà trường sẽ thực hiện thu tiền và phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh theo đúng quy định, không giao cho giáo viên trực tiếp việc thu và chi tiền. Điều này giúp theo dõi và ghi sổ kế toán đầy đủ kịp thời các khoản thu phát sinh tại đơn vị đảm bảo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

Nhận định của Trường Việt Nam

Việc thu học phí tại TP.HCM cho thấy sự quan tâm của Sở GD-ĐT đối với việc đảm bảo hoạt động giáo dục đối với học phí. Hướng dẫn về mức thu và hỗ trợ học phí cung cấp sự minh bạch cho phụ huynh và giúp đảm bảo quản lý tài chính trong trường hợp học trực tuyến. Việc kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học và tăng cường thanh tra là những biện pháp tích cực để ngăn ngừa hiện tượng lạm thu và đảm bảo sự công bằng trong việc thu học phí. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng.

5/5 - (12 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top