Dự báo học phí đại học cho năm 2023-2024 sẽ ở mức nào?

Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81 về học phí. Nghị định 81 đã không được áp dụng từ năm học 2020-2021 do dịch Covid-19. Năm học 2022-2023, mức học phí của cơ sở giáo dục đã không tăng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đề nghị tăng học phí năm học 2023-2024 nhằm bù đắp chi phí và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, việc tăng học phí gây áp lực cho phụ huynh và học sinh, nên đã thống nhất lùi lộ trình tăng học phí một năm và vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ học phí hiện hành.

Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi Nghị định số 81 về cơ chế thu, quản lý học phí trong giáo dục. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, Chính phủ đã quyết định giữ mức học phí ổn định cho năm 2022-2023. Nhiều cơ sở giáo dục đại học kiến nghị áp dụng mức tăng học phí theo quy định tại Nghị định 81 để đảm bảo hoạt động và chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định này sẽ tăng mức phí đáng kể so với năm học 2022-2023.

Cụ thể, mức trần học phí của giáo dục Đại học công lập trong năm học 2023-2024 sẽ tăng bình quân 45,7%, với khối ngành y dược tăng 93%, khối ngành nhân văn-khoa học xã hội tăng 53%. Tuy nhiên, việc tăng học phí đang gây áp lực cho phụ huynh và học sinh, và nhận được sự phản ứng từ dư luận. Một số ý kiến cho rằng lộ trình tăng học phí cần được lùi lại một năm để giảm áp lực cho người học. Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ học phí và miễn giảm học phí cho các đối tượng khó khăn vẫn được tiếp tục thực hiện để đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục.

Cuối tháng 8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 81. Dự thảo này đưa ra các mức trần học phí cho giáo dục Đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trong năm học mới, và dự kiến chi phí sẽ đủ vào năm học 2026-2027.

Đối với các cơ sở giáo dục Đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí tối đa được xác định là 2 lần mức trần học phí, còn với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí tối đa sẽ là 2,5 lần mức trần học phí.

Cơ sở giáo dục Đại học công lập có chương trình đào tạo đạt mức kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, được tự xác định mức thu học phí dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành và công khai giải trình với người học và xã hội.

Nhận định của Trường Việt Nam:

Theo nhận định của tôi, việc đề xuất tăng học phí trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81 của Chính phủ sẽ gây áp lực lớn cho người học. Đặc biệt, với khối ngành y dược tăng 93% và khối ngành nhân văn-khoa học xã hội tăng 53%, điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Việc lùi lộ trình tăng học phí một năm và giữ mức tăng học phí ở mức thấp hơn như hiện tại sẽ giảm áp lực cho người học. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ đối tượng khó khăn và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vẫn tiếp tục được thực hiện để đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ giáo dục.

4/5 - (1 bình chọn)

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top